Navbar logo new
Infrastructure debt staat er nu beter voor dan tijdens de financiële crisis
Calendar15 Apr 2020
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Schroders

Infrastructure debt is niet immuun voor economische malaise, maar de asset class is veel sterker uit de financiële crisis van 2008-2009 gekomen, schrijft Jérôme Neyroud, Head of Investments, Infrastructure Debt, bij Schroders. Dat kan helpen om de huidige crisis te doorstaan.

Jerome neyroud
Jérôme Neyroud
Analisten trekken parallellen tussen de huidige crisis en 2008/2009. Er zijn ook overeenkomsten, maar de vraag is of de impact net zo ernstig zal zijn. Vanuit het perspectief van de infra debt belegger gezien, zijn de specialisten van Schroders voorzichtig optimistisch.

Nieuwe investeerders in infra debt

De belangrijkste winst sinds de financiële crisis van 2008, is een bredere basis aan beleggers. In 2008 waren het enkel banken die actief waren op de infra debt markt. Maar de terugtrekkende beweging die banken daarna maakten, leidde ertoe dat andere geldschieters in de bres sprongen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders. Deze nieuwe beleggers worden betiteld als de institutionele infra debt beleggers. Schroders is positief gestemd over deze nieuwe spelers op de infra debt markt. Dit komt omdat:

 • De institutionele markt heeft een groot aantal voormalige bankiers in dienst. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens de financiële crisis komen nu goed van pas.
 • In de institutionele markt wordt belegd met 'echt geld’, terwijl banken afhankelijk zijn van kortlopende schulden - afkomstig van de interbancaire markt en klantendeposito’s.
  Institutionele beleggers zijn daarom een stabielere, minder volatiele financieringsbron dan banken.
 • De Amerikaanse institutionele markt is verder ontwikkeld dan in Europa. De Amerikaanse publiek-private (PP) markten zijn veel veerkrachtiger gebleken dan de volatiele bancaire markten. De Amerikaanse PP-markt is, in tegenstelling tot de bancaire markt, nooit gesloten. Gezien de hoeveelheid ‘dry powder’ in de Europese infra debt markt verwacht Schroders hetzelfde voor de Europese markt.

  De financieringsbronnen voor de Europese infra debt markt zijn tegenwoordig breder en betrouwbaarder. Het aanbod van financiering ziet er nu beter uit dan in 2008.

  Vorm van herstel bepalend voor hoe infrabedrijven crisis doorstaan De coronacrisis zal echter een enorme impact hebben op het bbp. De vraag is hoe lang de lockdown zal duren en hoe het herstel zal verlopen. Wordt het een V- of U-vormig herstel?

  V-herstel: liquiditeitsverstrekkers en uitstel van rentebetalingen In het geval van een V-herstel is er sprake een kortstondige economische terugval, gevolgd door een snel herstel. Bedrijven in de infrastructuur kunnen liquiditeitsproblemen krijgen, maar het leidt waarschijnlijk niet tot een faillissement. Vaak beschikken ze over een reserverekening om aan liquiditeit te komen. Een typische reserverekening is de DSRA (Debt Service Reserve Account), die ervoor zorgt dat er voldoende cash is om de volgende schuldbetaling te voldoen). Of hebben kredietlijnen naar banken lopen. In een extreem scenario zou nog een rentebetaling opgeschort kunnen worden, maar ze blijven solvabel.

  U-herstel: herstructurering is een optie (maar vereist ervaring)

  Bij een U-herstel duurt het herstel langer dan in een V-scenario. Hoe lang is de grote vraag. Er is een grens aan de liquiditeitsbuffers van bedrijven. In zo’n scenario moeten herstructureringen niet worden uitgesloten. Bij herstructurering van schuld gaat het erom herstel te maximeren. Kernkwaliteit daarvoor is ervaring, iets waarover Schroders beschikt.