UBS AM: Coronacrisis goede testcase voor duurzaam indexbeleggen

Calendar04 Jun 2020
Thema: ESG
Fondshuis: UBS

Duurzaam indexbeleggen presteert tijdens een crisis beter dan de brede markt. Dat blijkt uit onderzoek van het researchteam van UBS Asset Management. In hun whitepaper ‘Resilience amidst market drawdowns’ tonen ze aan dat duurzaam indexbeleggen niet alleen het neerwaartse risico’s verkleint, maar ook voor een beter rendement zorgt op de langere termijn. Die outperformance geldt volgens de onderzoekers voor bijna elke marktcorrectie van de afgelopen jaren.

Dat is een belangrijke reden waarom beleggers steeds vaker het duurzaamheidsbeleid als een belangrijk concurrentievoordeel van een onderneming bestempelen, zegt Marcel Danen, hoofd passieve producten Benelux bij UBS AM.

“Langetermijnbeleggers laten vanwege hun fiduciaire taak rendement vaak voorgaan op duurzaamheid. Toch laten de cijfers in toenemende mate zien dat deze twee doelstellingen elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken. Ook de eerste crisiscijfers die zijn gepubliceerd tonen aan dat het neerwaartse risico van de op duurzame-indices gebaseerde portefeuilles, kleiner is.”

Coronacrisis is perfecte testcase

Volgens UBS AM ondersteunt dit de theorie dat duurzame beleggingen beter bestand zijn tegen economische klappen omdat bedrijven met een sterk ESG-profiel zich beter kunnen aanpassen aan en sneller kunnen reageren in tijden van crisis. Danen: “Dit maakt van de coronacrisis een zeer goede testcase. We hebben sinds het ontstaan van de belangrijkste duurzame-indices nog niet eerder zo’n hevige marktcorrectie meegemaakt.”

De belangrijkste conclusie van het researchteam van UBS AM is dat alle duurzame-varianten van indices die zijn gebaseerd op de MSCI World en de MSCI ACWI hun moederindices hebben verslagen, zegt Danen. “De MSCI World 5% Cap Index levert in het eerste kwartaal van 2020 een outperformance van maar liefst 257 basispunten. Deze wereldwijde indices verdienen de meeste aandacht omdat ze het best de brede aandelenportefeuille van een wereldwijd gediversifieerde belegger benaderen.”

Donkergroen

Daarnaast toont de studie van UBS AM nog aan dat meer donkergroene duurzame-criteria vaker voor relatief hogere rendementen zorgen dan een lichte of een middelgroene duurzame-benadering. “Dit betekent in de praktijk dat het uitsluiten van bedrijven normaliter al een positieve bijdrage levert, echter het grootste verschil wordt gemaakt door het opnemen van bedrijven die een leidende positie innemen in de duurzame transitie. Met andere woorden: de bedrijven die het meest ESG-compliant zijn.”

Dat duurzaam beleggen niet alleen meer rendement oplevert, maar ook het neerwaartse risico beperkt, is volgens Danen cruciaal voor beleggers. Uit ons onderzoek blijkt dat duurzame index beleggingen tijdens verschillende marktcorrecties van de afgelopen jaren in bijna 80% van de onderzochte periodes beter presteerde dan de brede markt.”

Ook betere resultaten over langere termijn

Ook over langere perioden hebben deze beleggingen beter gepresteerd, besluit Danen. “Zo heeft de MSCI World SRI 5% Capped index het over de laatste vijf jaar gemiddeld 129 basispunten per jaar beter gedaan dan de reguliere index. In het geval van Eurozone aandelen was dit zelfs 431 basispunten per jaar. Ook willen steeds meer beleggers vanuit maatschappelijk oogpunt in duurzame beleggingen stappen. Wat de prestaties betreft is er in ieder geval niets dat hen nog tegen zou moeten houden.”