Navbar logo new
ACTIAM deelt gezamenlijke aanpak behoud biodiversiteit
Calendar05 Jun 2020
Thema: Beleggen
Fondshuis: Actiam

ACTIAM heeft samen met zeven andere Nederlandse financiële instellingen een paper gepubliceerd over de relatie tussen biodiversiteit en de financiële sector. In het paper deelt ACTIAM samen met deze andere instellingen de aanpak om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

Risico’s en impact

Het paper, ‘Biodiversity; Opportunities & Risks for the Financial Sector’, geeft inzicht in twee zaken: hoe financiële instellingen kunnen worden geraakt door risico’s als gevolg van verlies van biodiversiteit, en hoe zij een positieve impact kunnen hebben op het behoud en herstel van biodiversiteit. Zo kunnen falende ecosystemen bijvoorbeeld leiden tot kredietrisico bij banken. Dit gebeurt wanneer natuurlijke bronnen ontoegankelijk worden en productieprocessen worden verstoord die hiervan afhankelijk zijn. Voor het behoud en herstel van biodiversiteit is een grote verschuiving nodig van investeringen naar activiteiten die hierop zijn gericht, en financiële instellingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Praktische aanpak

Arjan Ruijs, Senior Responsible Investment Officer bij ACTIAM: “In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Om het belang van biodiversiteit voor financiële instellingen te adresseren, is een werkgroep opgericht onder het Platform voor Duurzame Financiering. ACTIAM maakt deel uit van deze werkgroep die verder bestaat uit APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank, Robeco en NWB Bank alsook RVO en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. We hebben onze gezamenlijke kennis verwerkt tot een paper waarin alle werkgroepleden concrete voorbeelden geven van hoe ze biodiversiteit hebben geïntegreerd in hun organisatie en activiteiten.”

Frank Elderson, directielid van DNB en voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering: “Het verlies van biodiversiteit is een van de grootste en meest urgente uitdagingen van onze tijd. Dit paper biedt financiële instellingen een hoogst actueel inzicht in welke stappen zij kunnen zetten om de financiële risico’s die voortvloeien uit het verlies biodiversiteit te beheersen. De acht instellingen achter dit paper gaan zelfs nog een stap verder door actief te streven naar het behoud en herstel van biodiversiteit. Zij bieden concrete voorbeelden voor hen die in hun voetstappen willen treden”.