Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson handhaaft behoedzame beleggingsstrategie
Calendar26 Aug 2020
Thema: Beleggen
Fondshuis: ABN AMRO

ABN AMRO MeesPierson staat voorzichtig tegenover aandelen (licht onderwogen) op de kortere termijn. De visie op obligaties blijft per saldo neutraal. De private bank heeft een voorkeur (overwogen) voor obligaties uit opkomende markten (emerging market debt; EMD) en investment-grade bedrijfsobligaties ten koste van staatsobligaties (onderwogen).

Na-ijlende economische effecten pandemie

Terwijl het aantal coronabesmettingen lijkt af te nemen in de VS, nemen de besmettingen in delen van Europa weer toe, hoewel het virus minder snel om zich heen grijpt dan aan het begin van de virusuitbraak. Naar verwachting zullen geen volledige lockdowns worden afgekondigd. Maar een terugkeer naar ‘normaal’ zit er voor de economie en de samenleving nog niet in, zo meent de bank. De effecten van de pandemie zullen waarschijnlijk nog lang na-ijlen en dat komt onder meer tot uitdrukking in een forse stijging van de werkloosheid en het aantal faillissementen. ABN AMRO MeesPierson verwacht dat dit alles een rem zal zetten op de economische groei en het herstel zal vertragen tot in 2021.

Winnaars en verliezers in aandelenmarkten

Hoewel de heropening van economieën wereldwijd een impuls heeft gegeven aan de aandelenmarkten zullen deze positieve effecten waarschijnlijk afvlakken. Waarderingen van aandelen zijn nog altijd hoog en de winstgroei blijft onder druk staan. Hoewel sommige aandelenindices, zoals de Amerikaanse S&P 500 Index, nieuwe pieken bereikten, is deze koersrally niet breed gedragen. Sectoren als IT en gezondheidszorg (beide overwogen) hebben zeer goed gepresteerd, terwijl sectoren zoals energie en financiële instellingen achterbleven. De Amerikaanse aandelenmarkt doet het beter dan de Europese en de opkomende markten veren weer op, wat vooral te danken is aan China waar de industrie zich aan het herstellen is.

Op zoek naar rendement in obligatiemarkten

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar neutrale positie ten opzichte van obligaties als algehele beleggingscategorie. Daarbinnen heeft de private bank een voorkeur voor investment-grade bedrijfsobligaties (obligaties van ondernemingen met een hoogwaardige kredietkwaliteit) en obligaties uit opkomende markten. De rente op investment-grade bedrijfsobligaties is aantrekkelijker dan die op staatsleningen. De Europese Centrale Bank zal naar verwachting grote hoeveelheden bedrijfsobligaties blijven opkopen via steunprogramma’s. Dat moet deze beleggingscategorie ondersteunen en leidt tot neerwaartse druk op de risicopremies (spreads), aldus de bank.

Voldoende reden voor behoedzaamheid op kortere termijn

Hoewel het aantal coronabesmettingen minder hoog is dan aan het begin van de pandemie, houdt ABN AMRO MeesPierson er rekening mee dat nieuwe gevolgen niet zullen uitblijven, zoals een hogere werkloosheid en een stijging van faillissementen. “De effecten doen zich bovendien in verschillende economieën voor,” aldus Richard de Groot, voorzitter van het ABN AMRO Beleggingscomité. “Dat maakt de situatie des te lastiger. Op de kortere termijn kiezen we daarom voor behoedzaamheid binnen de beleggingsportefeuille. Tegelijkertijd blijven we benadrukken dat het wel van belang is om belegd te blijven.”