Navbar logo new
Wat kunnen we van de Amerikaanse presidentsverkiezingen verwachten?
Calendar26 Oct 2020
Thema: Macro
Fondshuis: Ethenea

Met iets meer dan een week tot aan de dag van de stemming halen de Amerikaanse verkiezingen momenteel wereldwijd de krantenkoppen. Het onderwerp van discussie is de mogelijke uitkomst van de verkiezingen en de gevolgen ervan voor zowel de Amerikaanse economie als de financiële markten. Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea Independent Investors S.A. bekijkt enkele van de mogelijke scenario's en wat deze kunnen betekenen voor beleggers.

Op 3 november 2020 gaat het Amerikaanse volk naar de stembus voor zowel de Amerikaanse presidents- als de parlementsverkiezingen. Wat dat laatste betreft zijn alle zetels in het Huis van Afgevaardigden aan vernieuwing toe, evenals ongeveer een derde van de zetels in de Senaat. In dit stadium is het moeilijk te voorspellen wie van de belangrijkste partijen bij elk van deze verkiezingen een meerderheid zal behalen. Maar we kunnen gerust zeggen dat de marktreacties zullen verschillen, afhankelijk van de combinatie van de resultaten. Omdat het plaatje zeer complex is en veel aspecten van de verkiezingen invloed zouden kunnen hebben op de financiële markten en hun verschillende activaklassen, is het naar onze mening zowel moeilijk als riskant om een voorspelling te doen. Er zijn echter verschillende scenario's mogelijk die hieronder aan bod komen.

De markten hebben een afkeer van onzekerheid

Hoewel een verandering van president en een nieuwe regering op korte termijn gevolgen kan hebben voor de markten, zal dit geen fundamentele gevolgen hebben voor de marktwerking of de Amerikaanse economie. De afgelopen decennia bleek dat het monetair beleid de belangrijkste drijvende kracht achter de Amerikaanse activaprijzen was.

Op middellange termijn is het van minder belang wie de verkiezingen daadwerkelijk wint, dan wel de marge van de overwinning. Een duidelijk resultaat en (indien Biden wordt gekozen) een snelle regeringswisseling zullen waarschijnlijk positief zijn voor zowel de risicovolle activa als de aandelenmarkten. De situatie zou echter veel gecompliceerder worden in het geval van een onduidelijke uitslag of een betwiste verkiezing. We weten allemaal dat de markten niet van onzekerheid houden, dus het vooruitzicht van een hertelling van de stemmen, een mogelijk vervalste verkiezing, de verdenking van buitenlandse inmenging of de weigering om de verkiezingsuitslag te aanvaarden zullen waarschijnlijk een negatief effect hebben op risicodragende activa en in het voordeel zijn van veilige havens zoals de Amerikaanse Treasuries of goud.

De aanzienlijke voorsprong van Biden in de peilingen heeft de beleggers recentelijk enigszins gerustgesteld dat een omstreden uitslag vermeden kan worden. Maar omdat de laatste onvoorspelbare verkiezingen een zeker wantrouwen ten aanzien van opiniepeilingen hebben gewekt, moeten we de mogelijkheid van een electorale verrassing niet uitsluiten.

De implicaties van een "blauwe golf"

Een duidelijke overwinning van Biden, waarbij de Democraten de meerderheid behalen in de Senaat en dit ook behouden in het Huis van Afgevaardigden (een zogenaamde "blauwe golf"), zou de kans op een snelle goedkeuring van een belangrijk stimuleringspakket vergroten. Dit zou positief zijn voor de aandelenmarkten en voor andere risicodragende activa, zoals bedrijfsobligaties en in het bijzonder high yield obligaties. De kans op een overheidstekort zou eveneens groter worden en als gevolg daarvan zou dit een stijgend rendement van Treasuries betekenen. Maar op middellange termijn zal het plan van Biden om de vennootschapsbelasting te verhogen en radicale wetten en strenge antitrustmaatregelen uit te vaardigen waarschijnlijk een negatief effect hebben op zowel het bedrijfsleven als de aandelenmarkten.

De twee zijden van een overwinning van Trump

Anderzijds zou een overwinning van Trump in combinatie met een verdeeld Congres - een status-quo en een politieke impasse - waarschijnlijk weinig veranderen op de markten. Maar er zouden heel wat twijfels kunnen rijzen over de omvang en het tijdstip van aanvullende fiscale stimuleringsmaatregelen, die op korte termijn negatieve gevolgen zouden hebben voor de aandelenmarkten. Op termijn kan een tweede presidentstermijn van Trump relatief gunstig blijven voor het bedrijfsleven, met verdere belastingverlagingen in de pijplijn, waardoor de aandelenmarkten ondersteund zouden worden.

Op internationaal vlak zal een overwinning van Trump echter vrijwel zeker leiden tot meer commerciële wrijvingen en een escalatie van de handelsconflicten met China en de Europese Unie. Dit zal waarschijnlijk negatief zijn voor de wereldeconomie en meer marktvolatiliteit veroorzaken.

Zal de greenback zijn kracht behouden?

De prognose voor de Amerikaanse dollar is nog ingewikkelder. Onder president Trump was de Amerikaanse dollar relatief sterk. De confronterende aanpak van de president met de Amerikaanse partners en China, alsook de geleidelijke terugtrekking van de VS uit het multilateralisme en de wereldwijde betrokkenheid, maken het moeilijk om het effect op de greenback na verloop van tijd in te schatten.

Bovendien kunnen de coronaviruspandemie en het wereldwijde economische beleid om de gevolgen ervan te beheersen, een grotere invloed hebben op de wisselkoers dan de uitslag van de presidentsverkiezingen. De afgelopen weken is echter gebleken dat de USD in tijden van crisis en onzekerheid nog steeds een van de meest relevante " veilige haven"-activa is.

Positionering van de Ethna-fondsen

Juist vanwege dit brede scala aan mogelijkheden willen we met betrekking tot de verkiezingen zowel onze slagvaardigheid als onze flexibiliteit in het beheer van de Ethna-fondsen behouden. Wat betekent dit voor het Ethna-AKTIV fonds? Hoewel we op basis van onze positieve vooruitzichten ervan uitgaan dat de aandelenkoersen de komende drie maanden zullen stijgen, houden we de risicoverhouding van het fonds vooralsnog op neutraal/licht positief terrein. Dit stelt ons in staat om de tegenvallers op de markt en de daaruit voortvloeiende aantrekkelijke instapniveaus te gebruiken voor aankopen. Zelfs als er geen sprake is van een krimp na de verkiezingen, zijn wij bereid om in de stijgende markt te kopen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met onze valuta en goudallocaties in een goede positie verkeren vóór de verkiezingen, en we onthouden ons daarom van grote aanpassingen.

Het obligatiegerichte Ethna-DEFENSIV fonds is conservatief gepositioneerd en we zullen beleggingen in aandelen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen blijven vermijden. Aangezien de robuuste obligatieportefeuille, die 85% van de totale portefeuille uitmaakt, gericht is op zorgvuldig geselecteerde bedrijfsobligaties, zullen wij vóór de verkiezingen geen verdere aanpassingen doorvoeren en verwachten wij een stabiel positief rendement in de toekomst. Goud en de valutaposities in de Zwitserse frank en de Japanse yen zouden moeten helpen om het fonds te stabiliseren, vooral in het geval van een negatief scenario waarbij de verkiezingsresultaten voor de rechter worden aangevochten.

De komende Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben vrijwel geen invloed op de allocatie van het Ethna-DYNAMISCH fonds. Zoals eerder opgemerkt, zijn de langetermijneffecten van de verkiezingen relatief beperkt, zodat de strategische assetallocatie van het fonds niet wordt beïnvloed. Bij de selectie van individuele aandelen richten wij ons op de fundamentele trends van de onderliggende bedrijven en proberen wij over het algemeen de invloed van binaire politieke beslissingen zo laag mogelijk te houden, zodat er geen onmiddellijke noodzaak tot aanpassing is. Op tactisch niveau is de komende verkiezing een van de vele factoren die de besluitvorming op korte termijn zullen beïnvloeden, maar tot nu toe hebben we weinig bewijs gezien dat een aanpassing van de huidige fondspositionering nodig zou zijn.