Navbar logo new
Is dit het juiste moment om obligaties te kopen?
Calendar23 Jun 2022
Thema: Fixed Income
Fondshuis: M&G Investments

Door Jim Leaviss, CIO Fixed Income bij M&G Investments

Naarmate de inflatie en de rente stijgen, kan het voor sommigen aantrekkelijker worden om in vastrentende waarden te beleggen. Maar niet alle obligatiesegmenten zijn heilig.

Sinds begin 2022 hebben we een aanzienlijke herprijzing gezien in alle obligatiesegmenten. Dit was aanvankelijk het gevolg van bezorgdheid over de stijgende inflatie, maar meer recentelijk is het verhaal verschoven naar bezorgdheid over de wereldwijde groei. Hoewel we op korte termijn nog meer volatiliteit kunnen verwachten, denken we dat de uitverkoop kansen heeft gecreëerd om vastrentende activa tegen zeer aantrekkelijke prijzen te kopen, dankzij de bredere credit spreads die een buffer bieden tegen een verdere stijging van de rente.

Verschillende delen van de obligatiemarkt kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een portefeuille een goede inkomenscomponent heeft, en als bescherming tegen inflatie. Obligaties kunnen ook een nuttige diversifiëring van de portefeuille vormen, vooral in tijden van onzekerheid. Ze kunnen echter zeer gevoelig zijn voor stijgende inflatie en een verkrappend monetair beleid, zoals in de eerste helft van het jaar is gebleken.

Voorkeur voor kortlopende bedrijfsobligaties en obligaties met variabele rente

Binnen de ruime vastrentende markt zijn kortlopende obligaties en Floating Rate Notes (FRN's - obligaties met variabele rente) volgens ons voorbeelden van vastrentende instrumenten die de huidige marktomstandigheden met succes kunnen doorstaan.

Voor beleggers die denken dat de rendementen zullen blijven stijgen en dat de bedrijven in goede vorm verkeren, kan een actief beheerde strategie van bedrijfsobligaties met korte looptijd volgens ons zinvol zijn. Deze fondsen hebben vaak de flexibiliteit om te beleggen in een verscheidenheid van complexere activa, zoals asset-backed securities (ABS), die een aantrekkelijke risicopremie kunnen bieden die veel hoger is dan die van gewone bedrijfsobligaties.

Bepaalde fondsen kunnen ook posities nemen in FRN's, instrumenten die niet alleen bescherming bieden, maar ook een manier zijn om mogelijk te profiteren van een toekomstige stijging van de rentetarieven.

High yield FRN's hebben ook een duratie die dicht bij nul ligt, wat vooral nuttig bleek te zijn tijdens de recente uitverkoop van de staatsobligatiemarkten. Hun gebrek aan duratie was een belangrijke drijfveer achter de recente outperformance van de activaklasse ten opzichte van traditionele hoogrentende staatsobligaties, omdat beleggers hun portefeuilles willen beschermen tegen verwachte toekomstige rentestijgingen. Wij denken dat de spreads nu niet alleen een bescherming bieden tegen een stijgende rente, maar ook aanzienlijk overcompenseren tegen het risico op wanbetaling.