Navbar logo new
Verenigde Staten: strengere kredietnormen voor kleine bedrijven
Calendar13 Oct 2023
Fondshuis: Lazard

Door Julien-Pierre Nouen, directeur economische studies en gemengd beheer bij Lazard Frères Gestion

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
De golf van bankfaillissementen in de VS dit jaar (SVB, First Republic en Signature) leidde tot wijdverspreide bezorgdheid over de toegang tot krediet. Aangezien kleine bedrijven noodzakelijkerwijs afhankelijker zijn van banken als kredietbron dan grotere bedrijven, werden zij het hardst getroffen door de situatie. Dit is ook bevestigd door de bankenenquête van de NFIB, waaruit bleek dat eigenaars van kleine bedrijven in maart een sterke verslechtering ondervonden in de toegang tot krediet.

De situatie verbeterde aanzienlijk tot september, toen de toegang tot krediet kelderde naar een van de laagste niveaus sinds de wereldwijde financiële crisis. Bovendien zien kleine bedrijven zich nu geconfronteerd met strengere kredietnormen.

Eind juli bleek uit het driemaandelijkse onderzoek naar de kredietverstrekkingspraktijken van banken dat de kredietvoorwaarden strenger zijn geworden vanwege de sterk gestegen rente. Bovendien zijn volgens Bank of America de spreads op Amerikaanse high yield obligaties sinds medio september met 380-440 basispunten toegenomen, wat een indirect effect zou kunnen hebben op de marges die banken hanteren.

Uiteindelijk, als de kredietverlening aan kleine bedrijven van kwaad tot erger gaat, kan het wanbetalingspercentage voor bedrijven hoger worden dan anders het geval zou zijn.

Amerikaanse kleine bedrijven