Navbar logo new
ING Beleggersbarometer: Voor een kwart van de beleggers is erfenisbelasting dé belasting die zeker niet omhoog mag
Calendar20 Nov 2023
Fondshuis: ING

De ING-beleggersbarometer valt in oktober verder terug naar het laagste peil sinds begin dit jaar. Bijna de helft van de Nederlandstaligen zag de conjuntuur verslechteren, een gevoel dat minder uitgesproken is bij Franstalige beleggers. De interesse in obligatiebeleggingen blijft opmerkelijk hoger dan in het verleden, terwijl de beursverwachtingen afbrokkelen. Meer dan de helft van de beleggers met kinderen beweert spaarzaam te leven om zijn kinderen voldoende te kunnen nalaten, al ligt dat percentage bij de oudere beleggers een stuk lager. Net na de belastingen op arbeidsinkomen, volgen erfenisbelastingen als minst populaire taksen bij de Belgische belegger, al zijn ook hier communautaire verschillen.

De ING-beleggersbarometer zakt in oktober verder weg tot 93 punten, het laagste peil sinds begin dit jaar en duidelijk beneden het neutrale niveau van 100 punten. De Belgische belegger schat de financieel-economische omgeving dus steeds minder gunstig in. Het percentage beleggers dat de economische toestand in de voorbije drie maanden zag verslechteren steeg naar 43%, terwijl nog slechts 22% een verbetering ervoer. Opvallend is dat bij Nederlandstaligen een hoger percentage (47%) de conjunctuur zag afzwakken dan bij de Franstaligen (39%).

​ “Doorgaans zie je een meer positieve conjunctuurinschatting bij de Nederlandstaligen. Het feit dat dit nu niet het geval is, wijst er vermoedelijk op dat de economische groei aan het stilvallen is. In het Noorden van het land zijn immers relatief meer mensen in de privésector werkzaam. Daar wordt een conjunctuurafzwakking sterker gevoeld, wat de meer pessimistische antwoorden zou kunnen verklaren”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België.

Ook voor de komende drie maanden zien de beleggers de conjunctuurevolutie minder rooskleurig in: 39% anticipeert een afzwakking, terwijl amper 26% van een verbetering uitgaat. Bij de Franstaligen verwacht 30% beterschap, bij de Nederlandstaligen slechts 23%. Het conflict in Israël is vermoedelijk niet vreemd aan de meer bedrukte stemming bij de Belgische beleggers.

Vertrouwen beleggers

Percentage beurspessimisten klimt naar hoogste peil dit jaar

Oktober maakte zijn reputatie als zwakke beursmaand ook dit jaar waar en dat heeft het beursvertrouwen verder aangetast. Zo ziet nog amper een kwart van de beleggers de Belgische beurs in de komende drie maanden stijgen, terwijl het percentage beurspessimisten tot 36% is geklommen, het hoogste peil dit jaar.

Voor ongeveer een kwart van de beleggers blijft het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te beleggen, wat een percentage is dat rond het lange-termijngemiddelde ligt. Daarnaast ziet 28% een belegging in minder risicovolle sectoren wel zitten, maar dat is een stuk minder dan normaal (34%). Obligatiebeleggingen blijven echter het populairst met liefst 34% aanhangers, wat significant hoger ligt dan het lange-termijngemiddelde (24%). We moeten al 14 jaar teruggaan om een even groot enthousiasme voor obligaties te vinden.

Voor een kwart van de beleggers is erfenisbelasting dé belasting die zeker niet omhoog mag

Gezien beleggers voldoende aan hun kinderen willen nalaten zijn erfenisbelastingen een gevoelig punt. Zo denkt 35% van de beleggers wel dat erfenisbelastingen de ongelijkheid in de maatschappij verminderen, maar 36% is het daar niet mee eens. Interessant is dat er op dit vlak een communautaire kloof blijkt te zijn. Bij de Nederlandstaligen verwerpt liefst 42% deze stelling, terwijl 31% akkoord gaat. Bij de Franstaligen is het net omgekeerd: 41% gaat akkoord met de stelling dat erfenisbelastingen de ongelijkheid verminderen, terwijl 28% daar niet mee akkoord gaat. Dat kan te maken hebben met een lichtjes divergerende perceptie ten aanzien van de oorsprong van rijkdom. Liefst 61% van de beleggers is het eens met de stelling dat wanneer in een land een bepaalde inkomensgroep rijker wordt, dit over het algemeen ten koste gaat van andere inkomensgroepen. ​ Op zich al een opmerkelijk resultaat, maar bij de Franstaligen (65%) is die overtuiging nog net iets groter dan bij de Nederlandstaligen (59%).

Als er gepolst wordt naar welke belasting zeker niet mag verhoogd worden, komen belastingen op arbeidsinkomens op de eerste plaats (41%), erfenisbelastingen op nummer twee (24%), BTW op drie (18%) en belastingen op kapitaalinkomsten op vier (13%). Tegen een verhoging op milieubelastingen is slechts 5% gekant. Er zijn wel wat verschillen: zo zijn er voor belastingverhogingen op kapitaalinkomsten duidelijk meer tegenstanders bij mannen (16%) ten opzichte van vrouwen (8%).

De helft van de beleggers leeft spaarzaam om zijn kinderen voldoende te kunnen nalaten

Liefst twee derde van de beleggers vindt successieplanning belangrijk. Zelfs bij de beleggers onder de 35 jaar is bijna 60% daarvan overtuigd. Zowat een derde van de beleggers zegt dat hij al een of meerdere schenkingen van meer dan 5000 euro aan kinderen, familieleden of vrienden deed. Bij de 65-plussers loopt dat percentage op tot 45%. Zo’n 52% van de ondervraagden die één of meerdere kinderen hebben, beweert spaarzaam te leven zodat hij zijn kinderen voldoende kan nalaten. Dat percentage daalt met de leeftijd van de beleggers.