Navbar logo new
AXA IM Macrocast #203: Europese net-zero vs. Amerikaanse IRA
Calendar20 Nov 2023
Thema: ESG
Fondshuis: AXA

In zijn macrocast van 20 november schrijft AXA Group Chief Economist en Head of Research Gilles Moëc onderstaande. De volledige macrocast vindt u in de bijlage.

- De Amerikaanse IRA ontvangt veel lof, wij verdedigen hier de Europese net-zero strategy.
- Precies de juiste verbetering op de Amerikaanse obligatiemarkt?
- Het werkloosheidspercentage steeg voorspelbaar in Frankrijk in het derde kwartaal - consumenten hebben het nog niet opgemerkt.

De moeiteloze en ogenschijnlijk probleemloze implementatie van de IRA versus de ingewikkelde en koolstofintensieve Europese overgang naar ‘net zero’, draagt bij aan de huidige narratief van de groeiende kloof in prestaties tussen de Atlantische regio's. Het is waar dat sommige aspecten van de Europese aanpak herzien moeten worden en het is makkelijk te zien dat de IRA al een tastbaar effect heeft op Amerikaanse investeringen. Toch blijven we van mening dat de Amerikaanse ‘alleen wortel en geen stok’- strategie uiteindelijk minder efficiënt zou kunnen blijken te zijn vanuit een decarbonisatie-oogpunt en vatbaarder kan zijn voor contraproductieve effecten gezien de 'avontuurlijke' benadering van fiscale duurzaamheid. De huidige Europese strategie blijft waarschijnlijk bekritiseerd worden op basis van de veronderstelling dat deze minder 'pro-growth' is dan in de VS maar uit recent kwantitatief onderzoek van de Economische Analyseraad blijkt dat een aanzienlijke en gegeneraliseerde koolstofbelasting redelijk beheersbaar zou kunnen zijn qua impact op de werkgelegenheid, mits de juiste fiscale kaders worden gehanteerd.

Als we kijken naar meer directe overwegingen, is de verbetering van de Amerikaanse obligatiemarkt natuurlijk goed nieuws. Bij het ontleden van de Amerikaanse rentecurve hebben we mogelijk een 'sweet spot' bereikt. De reële langetermijnrentes corrigeren zichtbaar van hun recente hoogtepunt, toch blijven ze hoog genoeg om de actie van de Fed via haar beleidsrentes aan te vullen, terwijl de inflatieverwachtingen laag genoeg zijn om de centrale bank ervan te overtuigen dat er genoeg is gedaan. Er waren nog enkele zorgwekkende details in de verder bemoedigende CPI-print voor oktober maar de stijging in de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen bekrachtigt de boodschap van de recentste loongegevens, die wijzen op een mogelijke verdere verzwakking van de binnenlandse oorzaken van inflatie.

Het werkloosheidspercentage steeg in Frankrijk in het derde kwartaal van 2023 met 0,2 procentpunten, precies het kwantum voorspeld door de pre-Covid relatie tussen het bbp en de werkloosheid. Hoewel dit vanuit een macro-perspectief misschien niet als een verrassing komt, suggereren enquêtes dat consumenten nog niet de omvang hebben ingezien van de verslechtering van de arbeidsmarkt. Wanneer zij dit wel doen, zou dit meer sparen uit voorzorg kunnen triggeren.