Navbar logo new
Vanguard: Hogere rentes houden komende jaren aan
Calendar23 Nov 2023
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Vanguard

Het huidige klimaat van hogere rentes lijkt van blijvende aard. Dat is goed nieuws voor beleggers, want een omgeving met hogere rentes helpt hen bij het bereiken van hun financiële doelen voor de lange termijn. Maar de overgang naar het nieuwe klimaat kan hobbelig zijn, aldus de vermogensbeheerder in haar vooruitblik op 2024.

Monetair beleid

Het monetaire beleid zal volgend jaar in reële termen steeds restrictiever worden naarmate de inflatie daalt en de compenserende krachten afnemen. De economische groei daalt hierdoor licht, wat nodig is om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling. Toch kan het nog steeds tot een ‘zachte landing’ komen, waarbij de inflatie naar het gewenste niveau zakt zonder een recessie te veroorzaken. De recessie kan ook nog langer op zich laten wachten. Europa zal een zwakke groei kennen door het aanhoudende restrictieve monetaire- en begrotingsbeleid, terwijl China extra steunmaatregelen kan doorvoeren ondanks de toenemende externe en structurele tegenwind.

Nulrente verleden tijd

Een recessie zal waarschijnlijk nodig zijn om het inflatietempo te doen zakken, omdat die de vraag naar arbeid kan verkleinen en de loongroei kan vertragen. Naarmate de centrale banken meer vertrouwen hebben dat de inflatie naar het gewenste niveau zakt, kunnen ze in de tweede helft van 2024 beginnen met het verlagen van de beleidsrente.

De beleidsrente zal zich naar verwachting wel op een hoger niveau stabiliseren dan na de financiële crisis en tijdens de Covid-19 pandemie. Dit hogere renteklimaat zal niet maanden, maar jaren duren. Deze structurele verschuiving kan voortduren tot na de volgende conjunctuurcyclus. Volgens Vanguard gaat het om de belangrijkste financiële ontwikkeling sinds de financiële crisis.

Vooruitzichten obligatiemarkt

De hogere rentes zullen op de korte termijn volatiliteit veroorzaken, maar ze zijn het beste economische en financiële nieuws voor langetermijnbeleggers in 20 jaar, aldus Vanguard. De rendementsverwachtingen voor obligaties zijn aanzienlijk gestegen: de obligaties uit de eurozone kunnen de komende tien jaar nominaal 2,9%-3,9% op jaarbasis renderen, vergeleken met de -0,5%-0,5% die Vanguard verwachtte voordat de renteverhogingscyclus begon. Voor afgedekte obligaties wereldwijd ex-eurozone is de komende tien jaar een rendement van 2,8%-3,8% op jaarbasis mogelijk, vergeleken met een prognose van -0,5%-0,5% toen de beleidsrente laag was of, in sommige gevallen, negatief.

Als beleggers de ontvangen rente herbeleggen, compenseren de obligatierendementen bij dit renteniveau de kapitaalverliezen van de afgelopen twee jaar ruimschoots. Tegen het einde van het decennium zal de waarde van obligatieportefeuilles naar verwachting dan ook hoger zijn, dan wanneer de rente niet was gestegen.

Ook het pleidooi voor de 60/40 portefeuille is inmiddels sterker dan ooit. Langetermijnbeleggers in evenwichtige portefeuilles hebben een stijging gezien in de waarschijnlijkheid van het behalen van een 10-jaars geannualiseerd rendement van ten minste 5%, van bijna 0% waarschijnlijkheid in 2021 tot 44% nu.

Vooruitzichten aandelenmarkt

Een omgeving met hogere rentes drukt uiteraard de waarderingen van activaprijzen op de financiële markten. Winstmarges staan onder druk omdat bedrijven het duurder vinden om schulden aan te gaan en ze te herfinancieren.

De waarderingen zijn het meest gespannen in de VS; reden voor Vanguard om de rendementsverwachtingen voor Amerikaanse aandelen voor beleggers uit de eurozone te verlagen van 3,1%-5,1% op jaarbasis in 2023 naar 2,4%-4,4% voor de komende 10 jaar. Binnen de Amerikaanse markt zijn waarde-aandelen aantrekkelijker dan ze sinds eind mei 2021 zijn geweest, en ook aandelen met een kleine kapitalisatie lijken aantrekkelijk voor de lange termijn.

Amerikaanse aandelen blijven het wel beter doen dan hun internationale concurrenten. De belangrijkste aanjagers hiervoor de afgelopen twee jaar waren een stijging van de koersen en een sterkere Amerikaanse dollar. Tegelijk wijzen de projecties van het Vanguard Capital Markets Model® (VCMM) op steeds grotere kansen buiten de VS. Het gaat uit van 10-jaars rendementen op jaarbasis van 5,0%-7,0% voor niet-Amerikaanse ontwikkelde markten. Voor aandelen uit de eurozone is dat 4,3%-6,3% en voor opkomende markten 4,6%-6,6%.

Terug naar gezond geld

Hogere rentes maken het moeilijker voor huishoudens en bedrijven om geld te lenen, maar moedigen het sparen aan. Overheden worden eerder vroeg dan laat gedwongen om hun begroting te herzien. Voor beleggers met een goede diversificatie zijn hogere reële rentes een welkome ontwikkeling. Ze bieden een solide basis voor de lange termijn. Maar omdat de overgang naar hogere rentes nog niet is voltooid, blijft de volatiliteit op de financiële markten waarschijnlijk nog wel even hoog.