Navbar logo new
T. Rowe Price: Obligatiemarkten maken zich op voor een atypische recessie
Calendar03 Apr 2020
Thema: Fixed Income
Fondshuis: T. Rowe Price

 • Alles wijst erop dat we de diepste recessie in decennia tegemoet gaan, maar mogelijk ook de kortste.
 • Op de vastrentende markten kunnen binnen afzienbare tijd yields de bodem bereiken en spreads pieken
 • Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties bieden aantrekkelijke beleggingskansen, aangezien de spreads in deze sector aanzienlijk zijn toegenomen

  De coronaviruspandemie zal de wereldeconomie zeer hard treffen. Een wereldwijde recessie is misschien al begonnen. Deze recessie zal uniek zijn omdat hij de diepste in decennia is, maar tegelijkertijd kan hij ook de kortst durende ooit zijn, meent Ken Orchard, Portfolio Manager, Diversified Income Bond and International Bond strategies bij T. Rowe Price.

  In het verleden waren de vastrentende markten meestal redelijk goed in het lokaliseren van de bodem van een recessie. Zo werd in december 2008 de grootste maandelijkse krimp van de Amerikaanse economie tijdens de financiële crisis geregistreerd, en in dezelfde maand bereikten de yields op Amerikaanse staatsobligaties een dieptepunt en de credit spreads een hoogtepunt. Eveneens werd in oktober 2001 de grootste krimp op maandbasis tijdens de recessie van 2001 bereikt, en slechts enkele dagen later in de volgende maand bereikten yields hun laagste punt en de spreads hun hoogste punt.

  Atypische recessie


  Deze keer hebben we niet te maken met een typische economische vertraging. In het verleden vond de grootste daling van de economische activiteit meestal plaats aan het einde van de recessie. Het lijkt erop dat het zwaarste deel van de krimp zich nu reeds voltrekt. In wezen wordt alles naar voren gehaald, wat voor de vastrentende markten betekent dat de yields van de kernobligaties in de komende weken al een bodem kunnen bereiken en de creditspreads kunnen pieken, als ze dat nog niet hebben gedaan.

  Steunmaatregelen overheden en centrale banken

  Het is belangrijk om te onthouden dat er meerdere, ongekend grote steunpakketten van de overheid onderweg zijn en dat deze veel verder gaan dan de steunpakketten die tijdens de financiële crisis zijn gecreëerd. Wereldwijd hebben bijna alle overheden in de ontwikkelde markten - evenals in sommige opkomende markten - de afgelopen weken forse stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Hoewel het tijd vergt voordat deze maatregelen effect sorteren, is de steun meer dan welkom en zouden ze moeten bijdragen aan het verzachten van de gevolgen van grootschalige faillissementen.

  Ook de centrale banken dragen bij aan de ondersteuning van de economie met een reeks renteverlagingen en nieuwe QE-programma’s. Deze combinatie van stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden is in wezen "helikoptergeld", omdat het geld uiteindelijk rechtstreeks in de private sector wordt gepompt. Dit zou de komende maanden moeten leiden tot een forse toename van de geldhoeveelheid.

  Particulieren stappen in als vertrouwen terugkeert

  Terwijl verschillende bedrijfssectoren te maken hebben met ernstige verstoringen en in het huidige bedrijfsklimaat geld bloeden, kunnen de saldi van de huishoudens in de komende maanden mogelijk aanzienlijk stijgen. Veel van dit geld zal in eerste instantie in bankdeposito's en geldfondsen zitten, maar wanneer het vertrouwen terugkeert, zou het zijn weg moeten vinden naar risicovollere activa, zoals bedrijfsschuld en opkomende markten.

  Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties bieden aantrekkelijke beleggingskansen, aangezien de spreads in deze sector aanzienlijk zijn toegenomen en in sommige gevallen is de rentecurve geïnverteerd. In veel gevallen lijkt de ontwrichting te worden gedreven door gedwongen verkoop en niet noodzakelijkerwijs door fundamentals. De spreiding van de handelaren die ook gedwongen worden vanuit huis te werken heeft bijgedragen tot de gespannen liquiditeitscondities. Positief is dat de Federal Reserve heeft aangekondigd dat ze zal beginnen met de aankoop van bedrijfsobligaties met een investment grade rating, wat de sector ten goede komt.

  Uiteindelijk volgt herstel

  De rentetarieven op of onder nul in de meeste grote economieën zouden de komende weken en maanden de zoektocht naar rendement op de obligatiemarkten moeten ondersteunen. Risicovollere segmenten zoals de bedrijfsobligaties zullen zich herstellen, hoewel het pad daarnaartoe niet makkelijk begaanbaar is, gezien de gespannen liquiditeitscondities en de waarschijnlijkheid dat de volatiliteit nog enige tijd hoog zal blijven.