Navbar logo new
Schroders: Nieuwe - kansrijke - fase breekt aan op de bedrijfsobligatiemarkten
Calendar15 Apr 2020
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Schroders

De markten voor bedrijfsobligaties zijn de afgelopen weken hard onderuit gegaan. Maar volgens Patrick Vogel, Head of Credit Europe, en Martha Metcalf, Head of US Credit, bij Schroders, dient zich een nieuwe fase aan met duidelijke winnaars en verliezers.

Fase I - paniekverkopen

Patrick vogel
Patrick Vogel
Obligatiebeleggers hebben een paar pijnlijke weken achter de rug, vol paniekverkopen. Alle beleggers holden naar de uitgang. Liquiditeit droogde op en enkele dagen werd er nauwelijks nieuw schuldpapier uitgegeven.

Weinig bedrijven zijn gespaard gebleven omdat beleggers nauwelijks onderscheid maakten of rekening hielden met welke bedrijven de crisis konden doorstaan of in sommige gevallen er zelfs van konden profiteren. Bepaalde sectoren worden vol geraakt door de coronapandemie - zoals hotels, luchtvaart en horeca, terwijl andere sectoren juist konden profiteren, denk daarbij aan supermarkten en telecom. Maar uiteindelijk vonden beleggers alleen de verkoopknop.

De omvang van de sell-off is af te zien aan de ontwikkeling van de credit spreads (het verschil tussen het rendement op een bedrijfsobligatie en het rendement op een staatsobligatie met dezelfde looptijd), die zelden zo snel zijn toegenomen. Dit betekent dat beleggers nu een hogere vergoeding zouden krijgen als ze het risico van bedrijfsschuld op zich zouden nemen. De laatste keer dat credit spreads zo groot waren, was tijdens de Europese staatsschuldencrisis in 2011, maar de niveaus van de financiële crisis van 2008-2009 zijn nog niet in zicht.

Centrale banken en overheden waren er deze keer snel en pro-actief bij. De beleidsmakers hebben geleerd van het verleden. Ze lijken beter te begrijpen hoe ze het financiële systeem kunnen steunen. Daardoor is de kans dat het in elkaar stort kleiner geworden.

Fase II - selectieve kansen

Schroders denkt dat de markten bij ‘Fase II’ zijn beland. Er vindt een verschuiving plaats van ongedifferentieerde verkoop naar een betere afweging en differentiatie tussen de sectoren en bedrijven die veerkrachtiger zouden kunnen zijn of zelfs kunnen profiteren van de huidige crisis, en de bedrijven die dat niet zullen doen. Kopen of verkopen zal selectiever verlopen. De winnaars en verliezers tekenen zich duidelijker af. Deze fase gaat gepaard met kansen voor beleggers die het verschil tussen beide groepen goed kunnen inschatten.

Fase II - Europa

In Europa loopt de verbreding van de spreads ten einde. Het is nu goed mogelijk om in de investment grade- en high yield-segmenten aantrekkelijk renderend schuldpapier te kopen tegen gereduceerde prijzen.

Fase II - VS

Waarderingen in de VS zijn aantrekkelijk. De yields in het investment grade segment stegen rond de 4% (wat duidt op een recessie) en meer dan 11% in high yield. De markt voor investment grade bleef ondanks de schok goed functioneren in de afgelopen weken. Met name de vraag van beleggers en verzekeraars in Azië is groot.

Volatiliteit zal aanhouden, afwaarderingen en wanbetaling zullen zich voordoen. Maar de ene sector zal harder geraakt worden dan de andere. Met name de downgrades en ingebrekestellingen zullen selectief zijn en niet systematisch.

Met de Fed als koper van bedrijfsobligaties is er sprake van een ‘game changer’. Dit verbetert de liquiditeit, maar het is ook een extra stimulans voor bedrijven om hun kredietwaardigheid intact te houden.

Veelbelovend startpunt

Schroders ziet een nieuw startpunt in de markt met aantrekkelijke rendementsperspectieven. Historisch gezien leverde een dergelijk beginpunt in spreads rendementen in investment grade op tussen 15% en 25% en in high yield tussen 15% en 45% in de daaropvolgende jaren. Nu instappen op deze niveaus kan een reële kans op een aantrekkelijk rendement opleveren.