Navbar logo new
Actief beheer in 2020
Calendar28 Apr 2020
Thema: Beleggen
Fondshuis: Ethenea

In de discussie over enerzijds actieve fondsen, waarbij het portefeuillebeheer beslist in welke activaklasse belegd wordt, en anderzijds passieve fondsen, die volgens vaste regels beleggen, zijn vergelijkingen van de voor- en nadelen altijd populair. Voor ETHENEA, een actieve vermogensbeheerder, hebben beide benaderingen hun rechtvaardiging en kunnen ze - afhankelijk van de behoeften van de klant - zelfs op een parallelle manier worden gebruikt. Michael Blümke, Lead Portfolio Manager van het Ethna-AKTIV fonds, legt uit hoe een actieve benadering van fondsbeheer voordelen kan opleveren voor beleggers, vooral in de context van de huidige uitdagende marktsituatie.

Michael blumke
Michael Blümke
Actief portefeuillebeheer wil zeggen dat de fondsbeheerder continu selectie- en/of allocatiebeslissingen neemt en implementeert op basis van analyses en prognoses. Maar wat zorgt uiteindelijk voor een succesvolle actieve aanpak? Michael Blümke legt uit: "Aan de ene kant is een actieve manager succesvol als door zijn handelen een groot rendement wordt behaald voor de genomen risico’s. Aan de andere kant moet het behaalde succes zowel duurzaam als herhaalbaar zijn, zelfs onder veranderde marktomstandigheden".

In tegenstelling tot een passieve aanpak maakt actief beheer gebruik van de verschillen in de prestaties van verschillende activaklassen, individuele effecten, sectoren of regio's om een rendement te genereren. Om dit te bereiken moeten de portefeuillebeheerders over een zeker voorspellend vermogen beschikken. Dit zorgt voor een meerwaarde in termen van resultaat, vooral wanneer er zowel sprake is van zogenaamde "gekende ongekenden" (d.w.z. gebeurtenissen die vooraf bekend zijn, maar waarvan de uitkomst en impact op de markten onzeker is) als van een zekere padafhankelijkheid van de markten. Als we ons de ontwikkeling van de markten als een pad voorstellen, dan zijn er onderweg altijd vooraf bekende vertakkingen waarlangs de markt kan evolueren. Maar als er eenmaal een richting is ingeslagen, is het moeilijk om een andere weg in te slaan. Een actieve manager kan echter op basis van zijn prognose zijn portefeuille optimaal op deze vertakkingen voorbereiden en zijn strategie indien nodig flexibel aanpassen.

De huidige marktomgeving van Covid-19 is daar een goed voorbeeld van. Hoewel de uitbraak van het virus natuurlijk niet te voorzien was (met andere woorden, het virus is een veelbesproken "zwarte zwaan"), zorgden de lockdown maatregelen voor een tweesprong op de weg die onvermijdelijk leidde tot een recessiescenario voor de economie en dus voor de kapitaalmarkten. In tegenstelling tot een passieve aanpak kan alleen een actief beheerde portefeuille, zoals Ethna-AKTIV, profiteren van deze padafhankelijkheid en de daarmee gepaard gaande aanpassing aan nieuwe omstandigheden.

Om dit mogelijk te maken is het fonds bewust opgebouwd rond een multi-activabenadering en flexibiliteit. De focus van de activa-allocatie van Ethna-AKTIV ligt op obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen. Het ervaren Portfolio Management Team bepaalt niet alleen in welke activaklassen, maar ook in welke regio's en sectoren wordt belegd. Deze actieve allocatiebeslissingen zijn al een eerste stap om kansen te benutten en de portefeuille te diversifiëren en tegelijkertijd de risico's te minimaliseren. De allocatie wordt continu geëvalueerd en - indien nodig - aangepast. Dit onderscheidt de actieve beheersaanpak van een passieve en kan een aanzienlijke meerwaarde voor de belegger opleveren.

De kernbelegging van het fonds is een hoogwaardige vastrentende portefeuille van bedrijfs- en overheidsobligaties, waarbij de duratie en het kredietrisico op een flexibele manier worden beheerd. De individuele bedrijfsobligaties worden zorgvuldig geselecteerd op basis van een rigoureuze bottom-up fundamentele analyse en op basis van de volgende criteria: kredietwaardigheid, aantrekkelijkheid en verhandelbaarheid. De selectie van de effecten van het fonds is van cruciaal belang voor een robuuste portefeuilleopbouw en kan het verschil maken in uitdagende tijden. Daarnaast kan Ethna-AKTIV voor maximaal 49% in aandelen beleggen, wat voornamelijk gebeurt via liquide futures en beursgenoteerde opties, alsook voor een beperkte gedeelte in individuele aandelen. Tot slot kan het fonds naast goud en andere grondstoffen, waarin het fonds tot 10% kan beleggen, vreemde valuta's gebruiken om inkomsten te genereren en een passend niveau van diversificatie te waarborgen. Aangezien liquide derivaten worden gebruikt om rente-, aandelen- en valutarisico's te beheren, kunnen de portefeuillebeheerders het risico-/rendementsprofiel van het fonds voortdurend optimaliseren.

Juist deze flexibiliteit en het vermogen om te handelen en zich aan te passen is niet alleen nuttig, maar ook essentieel in de huidige marktfase. Hoewel de portefeuille aan het begin van dit jaar nog gericht was op een wereldwijde groeiverrassing, werd deze in zeer korte tijd voorbereid op het huidige recessiescenario. De aandelenrisico's werden aanzienlijk verminderd, de looptijd van de portefeuille werd actief beheerd en de valutaposities in Zwitserse frank en Amerikaanse dollar werden vergroot. Door deze maatregelen kon het fonds de verliezen in de huidige crisis tot een minimum beperken. Op deze manier kan er in de toekomst eveneens op passende wijze geprofiteerd worden van de mogelijkheden. Actief beheer beperkt de verliezen en benut tegelijkertijd de kansen. Want de volgende splitsing op de weg komt er aan.