Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson: ‘Weg naar herstel niet zonder hindernissen’
Calendar01 Jul 2020
Thema: Beleggen
Fondshuis: ABN AMRO

 • ABN AMRO MeesPierson houdt op korte termijn rekening met neerwaartse risico’s
 • Terughoudendheid binnen de portefeuille raadzaam tot impact virus duidelijker is
 • Dit leidt tot een licht onderwogen positie van aandelen en een neutrale visie op obligaties

  Neerwaartse risico’s op korte termijn leiden tot terughoudende beleggingsstrategie

  Wereldwijd worstelen financiële markten nog steeds met veel onzekerheden, wat leidt tot sterke volatiliteit. Gezien die onzekerheden houdt ABN AMRO MeesPierson op korte termijn rekening met neerwaartse risico’s. Daarom hanteert zij terughoudendheid binnen de portefeuille. De private bank handhaaft een lichte onderweging van aandelen. De winstgevendheid van bedrijven staat fors onder druk, maar aandelen zijn sterk overgewaardeerd. Hierbij liggen sommige waarderingsratio’s ver boven hun lange-termijngemiddelde. Daar tegenover staat het forse stimuleringsgeweld van overheden en centrale banken. Ten aanzien van obligaties als algehele beleggingscategorie hanteert ABN AMRO MeesPierson een neutrale positionering. De bank is niet enthousiast over toonaangevende staatsobligaties van de Europese kernlanden zoals Duitsland en Nederland. Kansen ziet ABN AMRO MeesPierson in obligaties uit opkomende markten en kredietwaardige eurobedrijfsobligaties. Die laatste categorie wordt ondersteund door steunaankopen van de Europese Centrale Bank.

  Nieuwe onzekerheden belemmeren het zicht

  Een voorwaarde voor economisch herstel is of landen er in zullen slagen het virus in te dammen en de impact hiervan te beperken. Terwijl de economie in Europa en in delen van Azië weer voorzichtig op gang komt, worstelen de VS, Zuid-Amerika en andere delen van Azië met een recordstijging van het aantal virusbesmettingen. In de VS zijn Texas, Florida en Californië - samen goed voor ruim 50 procent van het bruto binnenlands product - grote brandhaarden van het virus. De Fed heeft biljoenen dollars toegezegd ter ondersteuning van markten en kredietverlening aan bedrijven. Naar verwachting zal de Amerikaanse overheid verdere begrotingsstimulering introduceren. In Europa heeft de Europese Centrale Bank financiële instellingen voorzien van EUR 1,3 biljoen aan steun. In Europa wordt daarnaast een herstelfonds opgezet, maar een definitief akkoord ligt nog niet binnen handbereik. Terwijl Amerikaanse aandelenbeurzen een tijdlang beter presteerden dan Europese beurzen, zijn Europese markten volgens ABN AMRO MeesPierson de afgelopen weken bezig met een inhaalslag.

  Europa wacht ‘dubbele dip’, maar verder herstel in 2021

  Op de langere termijn is ABN AMRO MeesPierson optimistischer. De economische groei zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 positief worden in de VS en Europa, maar een duurzaam herstel wacht pas in 2021. Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson, wijst erop dat de weg naar herstel niet zonder hindernissen zal verlopen: “In Europa wordt een ‘dubbele dip’ van de economie verwacht, met een terugkeer naar negatieve groei in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Waarschijnlijk zal de VS hieraan ontsnappen, al zal de impact van tweede-ronde-effecten, denk aan hogere werkloosheid en faillissementen, ook daar voelbaar zijn. China zet wel duidelijke stappen richting herstel: naar verwachting zal het bbp daar in 2021 groeien met 7 procent”. Gezien de economische impact van de virusuitbraak, de mogelijke tweede-ronde-effecten en het feit dat het virus nog niet overal even goed onder controle is, wijst Wessels op het belang van een voorzichtige beleggingshouding. Veel hangt af van de vraag hoe snel een terugkeer naar een normalere situatie mogelijk is. Wessels: “Ons basisscenario is tijdens deze crisis een goede leidraad geweest. Eén van de elementen hiervan is de overgang van de lockdown naar het ‘nieuwe normaal’. Deze zomer zal duidelijk worden of en in welk tempo we kunnen terugkeren naar meer normale economische omstandigheden. In de tussentijd moeten beleggers de afweging maken hoeveel herstel momenteel al is ingeprijsd”.