UBS AM: Sneuvelt de negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties?

Calendar02 Jul 2020
Thema: Fixed Income
Fondshuis: UBS

De afgelopen 22 jaar correleerden in de meeste ontwikkelde landen de rendementen op aandelen negatief ten opzichte van de rendementen op schatkistpapier. De corona-pandemie zou weleens de trendbreuk voor deze beleggingswetmatigheid kunnen zijn. Dat zeggen de assetallocatie-experts Louis D. Finney en Michele Gambera van UBS Asset Management in hun laatste paper ‘Shaping long-term expectations’.

Volgens Finney en Gambera is er nu een grotere kans dat deze negatieve correlatie ergens in de komende vijf jaar zal verdwijnen, en dat betekent dat de inflatie gaat stijgen. “Uit historische data blijkt dat de verhouding tussen aandelen en obligaties systeemafhankelijk is. De kritische drempelwaarde is een aanhoudende inflatie van 2,5%. Onder dit niveau verwachten we een negatieve correlatie. Hierboven is de correlatie positief. Maar voorlopig is de inflatie tenietgedaan door de pandemie, waarbij de Amerikaanse prijsindex voor de drie maanden die in mei afliepen, met 1,3% is gedaald.”

Maar dat zal ook volgens Hoofd Fixed Income UK bij UBS AM Jonathan Gregory van voorbijgaande aard zijn. In de paper ‘Crash to recovery – what's next?’ gaat hij in op signalen die in de richting van een stijgende inflatie wijzen.

“In veel landen drukten structurele factoren de inflatie jarenlang onder de doelstelling. Momenteel gaan deze nog eens vergezeld met de deflatoire-effecten van covid-19, mede doordat er drastisch minder werd geïnvesteerd door bedrijven en uitgegeven door huishoudens. Maar de scherpe omschakeling van bezuinigingen naar het oprekken van begrotingen in veel landen kan inflatie in de hand werken. Ook de breuk in de wereldwijde toeleveringsketen, en handels-, en andere geopolitieke spanningen, met name met China, vergroten de inflatiekans.”

Ten slotte bestaat de kans dat er een verschuiving plaatsvindt van kapitaal naar arbeid, zegt Gregory. “Als dat gebeurt, geldt dat eveneens als een trendbreuk, en is dus een extra reden waarom beleggers het risico op een hogere inflatie serieus moeten nemen.”