Navbar logo new
Aantrekkelijke kansen in bedrijfsobligaties
Calendar22 Jul 2020
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Ethenea

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea,

De verschillende overheidsmaatregelen zullen de wereldeconomie ondersteunen en zouden de winstgevendheid van veel bedrijven moeten versterken. Als gevolg daarvan is insolventie op korte termijn voor het merendeel van de bedrijven niet langer een risico.

Vanaf medio maart ondergingen de koersen van bedrijfsobligaties gedurende korte tijd een sterke daling. Zelfs de koersen van hoogwaardige bedrijfsobligaties verloren gedurende twee tot drie weken meer dan 10 procent van hun waarde en waren tijdelijk onverkoopbaar.

Dankzij het snelle en doortastende ingrijpen van de centrale banken werd deze koersdaling in eerste instantie getemperd en is ze nu bijna ongedaan gemaakt. Hoogwaardige bedrijfsobligaties worden nu net onder hun topniveau op jaarbasis verhandeld en ook de liquiditeit nadert het niveau van voor de crisis. In USD genoteerde bedrijfsobligaties met korte tot middellange resterende looptijden hebben bijzonder goed gepresteerd, aangezien hun koersen niet alleen hebben geprofiteerd van de massale renteverlagingen, maar ook rechtstreeks van de aankoopprogramma's voor obligaties van de Amerikaanse Federal Reserve.

Het lijdt geen twijfel dat de centrale banken in de nabije toekomst bedrijfsobligaties zullen blijven kopen. Een aanzienlijk aantal grote bedrijven heeft de afgelopen drie maanden gebruikt om de liquiditeit te verbeteren en kortlopende schulden om te zetten in langlopende schulden. Zelfs als de coronaviruscrisis opnieuw zou verergeren, kunnen we aannemen dat deze bedrijven geen extra liquiditeit nodig zullen hebben en dus hun uitgifteactiviteiten niet opnieuw zullen verhogen. In deze gevallen zal de stabiele vraag gepaard gaan met een hernieuwde daling van het aanbod, wat zal leiden tot koerswinsten voor de bedrijfsobligaties met een lage volatiliteit. Wij verwachten dan ook geen terugkeer van de liquiditeitsproblemen. In tegenstelling tot het begin van het jaar, en na de verhoging van de risicopremies, zijn er weer aantrekkelijke kansen voor bedrijven zonder een investment-grade rating, waarvan de obligaties niet direct hebben geprofiteerd van de aankopen van de centrale banken. Daarom hebben wij de afgelopen weken ook obligaties uit dit segment selectief opgenomen in de Ethna-AKTIV- en Ethna-DEFENSIV-portefeuilles. Nu de centrale banken met hun monetaire beleidsmaatregelen de obligatiemarkten hebben gerustgesteld, verwachten we dat de verschillende overheidsmaatregelen de wereldeconomie zullen ondersteunen en de winstgevendheid van veel bedrijven zullen versterken. Dankzij de bovengenoemde maatregelen ter verbetering van de liquiditeit van zowel de ondernemingen als de obligatiemarkt is insolventie op korte termijn niet langer een risico voor het merendeel van de ondernemingen. Pas na afloop van de aankoopprogramma's en overheidsmaatregelen zal duidelijk worden welke bedrijfsmodellen in de toekomst levensvatbaar zijn, zelfs als het gedrag van de klanten verandert. Dan zal de selectie en bijgevolg de focus op duurzaam aantrekkelijke bedrijfsmodellen opnieuw een grotere rol spelen in een succesvolle opbouw van een portefeuille op lange termijn.