Navbar logo new
Obligaties van opkomende markten in harde valuta zijn ondanks recente rally aantrekkelijk
Calendar30 Jul 2020
Thema: Fixed Income
Fondshuis: NNIP

 • De spreads op bedrijfsobligaties van opkomende markten bieden ook nu nog beleggingskansen
 • De coronadreiging en de bijbehorende economische gevolgen blijven uitdagingen
 • Opkomende landen profiteren van gunstige kredietprogramma’s en de rentes van bijna nul op de ontwikkelde markten

  De creditspreads op opkomende markten zijn sinds de zelden vertoonde hoge niveaus van maart en april 2020 sterk afgenomen. De snelle kentering was het gevolg van een verbetering van de fundamentals, de steunmaatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve en aantrekkelijke waarderingen. Zelfs na de recente sterke rally vindt NN Investment Partners (NN IP) dat obligaties van opkomende markten in harde valuta (EMD HC) ook bij de huidige spreadniveaus aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden bieden. Ontwikkelingslanden profiteren van de gunstige kredietprogramma’s en de rentes van bijna nul op de ontwikkelde markten, en historische rendementspatronen laten zien dat de periode van verkrapping nog lang niet voorbij hoeft te zijn.

  De Covid-19-crisis heeft de creditspreads in opkomende markten opgestuwd tot de hoogste niveaus sinds de wereldwijde financiële crisis. Zoals NN IP destijds aangaf, bood de toename van de spreads een kans voor beleggers in EMD. Ondanks een recordhoge uitgifte hebben de spreads een scherpe rally laten zien. Ze noteren niet langer op extreme niveaus, maar nog wel dicht bij crisisniveaus zoals die tijdens de Griekse schuldencrisis van 2011. Onder deze omstandigheden is NN IP van mening dat er nog waarde te halen valt uit de beleggingscategorie.

  Historische data geven aan dat de spreads waarschijnlijk nog verder zullen verkrappen. “Tijdens de wereldwijde financiële crisis, in het jaar dat begon acht weken nadat de spreads een recordhoogte hadden bereikt, lieten staatsobligaties van opkomende landen een rendement zien van bijna 30%”, aldus Leo Hu, Co-Lead Portfolio Manager EMD HC bij NN IP. “Soortgelijke trends zien we na minder massale verkopen, zoals de Griekse schuldencrisis.” Daarom zouden we op basis van risico/rendement belegd moeten blijven in de markten voor opkomende obligaties, want deze zijn erg moeilijk te timen en de liquiditeit kan instabiel zijn. Daarnaast zullen obligaties van opkomende markten carry blijven genereren in een wereld waarin de rentes op ontwikkelde markten gedurende langere tijd dicht bij nul blijven.

  Het economisch herstel op opkomende markten is nog lang niet voorbij. Olie-exporteurs hebben nog steeds last van de negatieve effecten van lagere prijzen en volumes (de futures op ruwe Brent-olie zijn dit jaar tot nu toe met 30,9% gedaald), terwijl het niet waarschijnlijk is dat het aantal reizigers naar populaire toeristische bestemmingen vóór 2021 fors zal toenemen. Opkomende markten hebben ook te maken met potentiële staartrisico’s, zoals een toename van het aantal coronabesmettingen. Veel mensen in armere economieën moeten zichzelf wel blootstellen aan het virus als ze willen overleven. Dit versterkt de verspreiding en lockdowns kunnen sociaal en economisch enorme schade aanrichten. “Toch wordt het algemene traject geleidelijk positief”, zegt Hu. “Landen boeken stapsgewijs vooruitgang in de behandeling, testcapaciteit, de levering van apparatuur voor de zorg, afstand houden en het dragen van mondkapjes. Deze kleine stappen vooruit helpen de markten te consolideren.”

  Opkomende landen profiteren ook van steun van het IMF en andere multilaterale kredietverleners, wat hen door de crisis zou moeten leiden. Het IMF zet fors financieel geschut in om landen te helpen, terwijl het Debt Service Suspension-initiatief van de G20 de schuldenbetalingen voor de armste lidstaten van de International Development Association opschort tot eind 2020. Dit betekent dat die landen zich niet opnieuw hoeven wenden tot de euro-obligatiemarkten en bestaande schulden beter kunnen managen. NN IP heeft Angola, Kameroen en Mozambique geïdentificeerd als emittenten van euro-obligaties die van dit initiatief kunnen profiteren.

  China, de grootste bilaterale kredietverstrekker aan opkomende markten, lijkt ook transparanter en soepeler te worden. Ten eerste volgde het land het initiatief van de G20 om de armste landen wat respijt te geven, en vervolgens beloofde president Xi Jinping renteloze staatsleningen te schrappen en enkele commerciële verplichtingen van Afrikaanse landen te herzien. Angola is een van de eerste proefgevallen voor dit initiatief. “De economie van Angola staat onder druk vanwege Covid-19 en de instorting van de olieprijs, en ongeveer 50% van de totale buitenlandse schuld is verschuldigd aan China”, legt Hu uit. "Volgens lokale persberichten heeft China ingestemd met een schuldmoratorium van drie jaar, waardoor de liquiditeitsdruk afneemt en er geld wordt vrijgemaakt.”

  Misschien wel de meest gunstige factor voor opkomende markten was de Federal Reserve, die de rente snel naar nul bracht en een agressief opkoopprogramma startte. Dit droeg bij aan de stabilisatie van de mondiale kredietmarkten en de heropening van de Amerikaanse primaire kredietmarkten. Dit leidde weer tot de opening van de primaire markten in opkomende landen en verschafte de overheden van die landen een broodnodige financieringsbron. “Nu de Amerikaanse korte rente op nul is gezet, kan een aantal centrale banken in opkomende markten de eigen lokale rente agressief verlagen om de economieën te stimuleren”, vervolgt Hu. “De grootschalige obligatie-opkopen van de Federal Reserve hebben het voor opkomende landen ook plausibeler gemaakt om het monetaire beleid in te zetten om door de crisis te komen en de binnenlandse economieën te beschermen.”

  NN IP heeft de belangrijkste staartrisico’s voor opkomende economieën geïdentificeerd als een heropleving van het virus, spanningen tussen de Verenigde Staten en China en het Amerikaanse politieke risico. Toch blijft de vermogensbeheerder voor de korte termijn positief over EMD HC, vanwege de sterke technische factoren en de aantrekkelijke waarderingen. Bovendien laten historische rendementspatronen zien dat EMD HC ook enkele maanden na een crisis positief kan blijven verrassen.