Grafiek van de Week Fidelity: Forse stijging CoCo’s Europese banken

Calendar07 Aug 2020
Thema: Beleggen
Fondshuis: Fidelity

Contingent convertibles (CoCo’s) zijn nog steeds de beste manier om in Europese banken te beleggen, zo schrijft Fidelity International bij haar grafiek van de week.

Contingent convertibles zijn converteerbare obligaties die banken als een kapitaalbuffer mogen inzetten, om aan de minimale kapitaaleisen van de ECB te voldoen. Uit de grafiek van Fidelity blijkt dat sinds het einde van 2015 deze bank-CoCo’s 30 procent hoger zijn geklommen, terwijl de bankaandelen net de omgekeerde beweging hebben gemaakt.

Coco obligaties

Coco obligaties

Fidelity geeft drie redenen waarom bank-CoCo’s nog een tijd aantrekkelijk zullen blijven. Ten eerste is het wanbetalingsrisico relatief laag voor CoCo's, vooral als ze uitgegeven zijn door banken van hoge kwaliteit.

De gemiddelde common equity tier 1-ratio schommelt namelijk rond de 15%, dat is een veel hogere kapitaalbuffer dan de hoge eencijferige ratio's tijdens de financiële crisis van 2008. Recent zijn ook de niet-renderende leningsratio's afgenomen. De liquiditeit blijft ook gezond, ondersteund door het verbod op dividenden van de toezichthouder en de recente TLTRO-maatregel van de ECB.

Ook waarderingen kunnen aantrekkelijk zijn voor inkomensgerichte beleggers met een gemiddelde yield op CoCo's van rond de 5%.

Ten slotte ziet het technische plaatje er ook constructief uit, aldus Fidelity International. Hoewel CoCo's niet rechtstreeks profiteren van het aankoopprogramma van de ECB, worden ze ondersteund door de voortdurende zoektocht van beleggers naar yield. Bovendien zal de CoCo-uitgifte voor de rest van het jaar naar verwachting slechts € 25 miljard bedragen. De voorbije jaren hebben Europese banken een veel grotere hoeveelheid CoCo’s uitgegeven om hun kapitaalbuffers op te trekken.