UBS AM: Belastingverhoging bij Biden-winst jaagt beleggers onterecht angst aan

Calendar25 Sep 2020
Thema: Macro
Fondshuis: UBS

De groei van de Amerikaanse economie schakelt over naar een lagere versnelling, zegt Evan Brown, Hoofd Multi-Asset Strategie, bij UBS Asset Management in zijn Macro Quarterly. “De tijdslijn voor een betrouwbaar vaccin en veranderingen in de monetaire impuls kunnen dit vertragende herstel zowel bespoedigen als in gevaar brengen.”

Hoofdpunten uit het rapport:

De vooruitzichten voor de Amerikaanse en wereldwijde groei blijven positief, zelfs als er geen extra overheidssteun wordt verleend. We geven de voorkeur aan cyclische-, waarde- en opkomende marktenposities. Dit op basis van een groter vertrouwen in de economische bestendigheid en een gunstig vroeg-cyclisch klimaat.

Beleggers moeten zich bij de beoordeling van de verkiezingsuitslag in de VS richten op het geheel aan mogelijke beleidswijzigingen en niet enkel op belastingverhogingen. Volgens Brown was de recente marktcorrectie een goed moment om vanuit tactisch oogpunt meer risico aan portefeuilles toe te voegen door economisch meer gevoelige sectoren en regio’s op te nemen. “We zien een reeks aantrekkelijke kansen in alle assetklassen. De risicobereidheid onder beleggers groeit nu ze zich hebben neergelegd bij een nieuw soort bestendige economie.”

Techdominantie neemt af

De goedkeuring van een covid-vaccin zal eindelijk een rem zetten op de dominantie van de mega-cap techbedrijven. Andere beursfondsen zullen weer de lift ingaan, zegt Brown.

"Wat betreft Amerikaanse aandelen keert het fundamentele tij ten gunste van een bredere aandelenblootstelling ten koste van de tech-zware Nasdaq 100. De aankondiging van een vaccin zal deze trend waarschijnlijk versterken, omdat het de kans op winstherstel buiten de technologiesector en andere bedrijven die van de crisis hebben geprofiteerd, vergroot. Hierdoor krijgt de toch al zwakke Amerikaanse dollar waarschijnlijk nog een tik, wat weer gunstig is voor ondergewaardeerde, hoger-bèta valuta's uit opkomende markten.”

Denkfout

Volgens Brown zetten de aankomende verkiezingen in de VS een mogelijke ommezwaai in begrotingsbeleid in de schijnwerpers. “Een zogenaamde blauwe golf betekent wellicht een impuls voor groene infrastructuurinvesteringen maar ook voor belastingverhogingen. Een status quo van Trump als president en een verdeeld congres, zal waarschijnlijk leiden tot verdere deregulering en handelsconflicten. Een Biden-overwinning met een verdeeld congres zal de vrees voor belastingverhogingen doen afnemen, maar kan ook leiden tot een begrotingsimpasse. De meest recente peilingen lijken vooralsnog positief voor internationale aandelen en negatief voor de Amerikaanse dollar, en dat is goed nieuws voor onze voorkeursposities.”

Bernie Sanders

Om een krachtig economisch herstel te kunnen waarborgen, vindt Brown het aanjagen van de economie noodzakelijk. Hij waarschuwt beleggers dan ook om zich niet blind te staren op de negatieve kant van belastingverhogingen waardoor ze voorbijgaan aan de voordelen van meer overheidsinkomsten. “Het nettoresultaat is niet langdurig negatief voor het Amerikaanse beleggingsuniversum. Veel beleggers maken de denkfout dat een bepaalde politicus of een bepaalde reeks beleidsmaatregelen positieve of negatieve marktimplicaties heeft. De politicus die aandrong op de belangrijkste maatregel in de CARES-wet, de wet die de consumentenbestedingen stutte en daarmee ook Amerikaanse aandelen tijdens de pandemie, was Bernie Sanders, die door beleggers juist werd bestempeld als de meest marktonvriendelijke presidentskandidaat.”

Asset allocatie

<a href='/begrippen/515-asset'>Asset</a> allocation ubs