Navbar logo new
PMT: rente baart nog steeds zorgen
Calendar19 Oct 2020
Thema: Fixed Income

Het vermogen is gestegen met € 2,4 miljard naar € 89,5 miljard. Het afgelopen kwartaal was het beleggingsrendement 2,5%.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “De dekkingsgraad van PMT is gestegen maar daarmee zijn onze zorgen over de dreigende verlaging van pensioenen van onze deelnemers niet weggenomen. De coronapandemie veroorzaakt grote economische onzekerheid. De aanhoudende lage rente baart ons niet alleen nu maar ook voor de transitiefase naar het nieuwe stelsel zorgen.

Het is goed dat Koolmees heeft aangegeven dat hij de noodzaak ziet van een ander financieel toetsingskader tijdens deze fase. Ik hoop dat snel duidelijk is over hoe dat voor de komende jaren ingevuld gaat worden zodat wij onze deelnemers tijdig kunnen informeren en de onrust en onzekerheid weg kunnen nemen. Voor 2021 ligt er al wel een afspraak, namelijk dat we niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden weten we pas begin 2021, als de stand van 31 december 2020 bekend is.“