Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson zet cyclisch accent aandelen verder aan
Calendar27 Jan 2021
Thema: Beleggen
Fondshuis: ABN AMRO

>Positieve visie op aandelen

ABN AMRO MeesPierson staat nog altijd positief tegenover aandelen (overwogen). Deze voorkeur wordt ondersteund door het verwachte economisch herstel, de start van vaccinatiecampagnes wereldwijd en de afgenomen spanningen op het geopolitieke toneel. “Door de recente rally is onze lichte overweging van aandelen verschoven naar een overwogen positie,” vertelt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Hoewel bedrijfswinsten en -omzetten in het vierde kwartaal van 2020 naar verwachting gedaald zijn, denken we dat het economisch herstel vanaf het tweede kwartaal gaat leiden tot een sterk positief winstmomentum.”

Nu vaccinatieprogramma’s geleidelijk in een stroomversnelling zullen raken, verwacht de private bank dat beperkende coronamaatregelen later dit jaar worden versoepeld. Daarmee ontstaat ruimte voor een economische herstart. Wessels ziet daarom reden om positief te blijven over aandelen: “Op korte termijn is het plaatje niet erg vrolijk, maar we zien licht aan het einde van de tunnel. In onze sectorpositionering hebben we het cyclische accent recent nog iets verder aangezet. We zijn ervan overtuigd dat we ons zo op de beste manier positioneren voor wat mogelijk het begin van het einde van de pandemie zal zijn en wat uiteindelijk een economische herstart zal gaan inluiden.”

Voorkeur voor luxegoederen & diensten en basismaterialen

De sterkere voorkeur voor cyclische waarden heeft ABN AMRO MeesPierson onlangs vertaald naar grotere posities in de sectoren luxegoederen & diensten en basismaterialen (beide verhoogd van neutraal naar licht overwogen). Dit gaat ten koste van de sectoren gezondheidszorg (minder sterk overwogen) en consumptiegoederen (van onderwogen naar sterk onderwogen). De bank handhaaft haar positieve visie op de sector industrie en blijft terughoudend ten opzichte van de energiesector. Op regioniveau blijft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur geven aan opkomende markten. Deze zijn eind vorig jaar opgewaardeerd tot overwogen ten opzichte van ontwikkelde markten. Binnen ontwikkelde markten gaat de voorkeur uit naar de Amerikaanse aandelenmarkt (overwogen) versus de Europese (onderwogen).

Kalmte overheerst op Europese obligatiemarkten

De rust op de Europese obligatiemarkten houdt aan. Centrale banken zijn eensgezind en zullen de lage rentetarieven vooralsnog handhaven. ABN AMRO MeesPierson meent dat de omvangrijke steunpakketten van de Europese Centrale Bank en de Fed zorgen voor stabilisering van de obligatiemarkten. Voor wat betreft obligaties hanteert de private bank een per saldo neutrale visie. Vanuit rendementsoogpunt is ABN AMRO MeesPierson positief over obligaties uit opkomende markten en bedrijfsobligaties met een hoge kredietkwaliteit (beide overwogen). De bank is niet enthousiast over staatsobligaties (onderwogen).

Hogere groei verwacht in VS en China

ABN AMRO MeesPierson heeft recent haar groeiramingen voor zowel de Amerikaanse als de Chinese economie opwaarts bijgesteld. Waar de bank eerder een groeicijfer van 3,2% hanteerde voor de Amerikaanse economie in 2021, wordt nu een groei van 5,8% voorzien dit jaar. “De Amerikaanse economie houdt zich verrassend goed,” aldus Wessels. “Het nieuwe stimuleringspakket van eind december en de stimuleringsplannen van president Joe Biden kunnen de Amerikaanse economie een boost geven.” De bijgestelde groeiprognose voor de Amerikaanse economie is één van de redenen waarom ABN AMRO MeesPierson ook positiever is geworden over de dollar.

Waar de bank eerder verwachtte dat de dollar eind 2021 rond 1,25 zou bewegen versus de euro, wordt nu een niveau van 1,15 voorzien tegen het einde van het jaar. Ten slotte heeft ABN AMRO MeesPierson ook haar groeiprognoses voor China verhoogd: de bank verwacht dat de Chinese economie in 2021 met 8,5% zal groeien, waar eerder gerekend werd op 8,0%.