UBS AM: Dreiging van de Fed grotere uitdaging voor beleggers dan de pandemie

Calendar05 Feb 2021
Thema: Macro
Fondshuis: UBS

De komende maanden bestaat het risico dat financiële markten het optimisme van de Fed over de economische vooruitzichten voor de VS, verwarren met een havikachtig standpunt over renteverwachtingen. Dat zegt Evan Brown, hoofdstrateeg van UBS Asset Management in zijn Macro Monthly.

De vrees dat de pandemie de groeivooruitzichten aantast, neemt af en lijkt te worden vervangen door een golf van opluchting en optimisme. Reden waarom obligatiemarkten rijp lijken voor een herwaardering, zegt Brown. “Aan de oppervlakte lijken de ultra-lage rentes en de massale obligatieopkoping door centrale banken duidelijk niet te stroken met deze verbeterende vooruitzichten.”

Volgens Brown kan dit voor beleggers aanleiding zijn om een agressiever prijsbeleid te gaan voeren als de stimuleringsmaatregelen worden ingetrokken. “Dit oefent wellicht druk uit op de rendementen van obligaties met een looptijd van tien en dertig jaar, en in mindere mate ook op die met een twee- en vijfjarige looptijd. Als dit gebeurt, dan test de markt de Fed op de implicaties van haar nieuwe flexibele gemiddelde inflatiedoelstellingen. De Fed zal dit duel winnen omdat zij geen langdurige marktvolatiliteit toelaat die de vooruitgang van haar doelstellingen in gevaar brengt. Door haar verwachtingen aan te scherpen, zowel in retoriek als in prognoses, bevestigt de centrale bank dat de rente op nul blijft tot het herstel is voltooid. Kortom, de Fed zal alles doen om een chaotische verkoopgolf van obligaties tegen te gaan.”

Neerwaartse risico’s, bijvoorbeeld als de doeltreffendheid van vaccins afneemt door virusmutaties, zijn zeker aanwezig, zegt Brown. Maar volgens hem is de manier waarop de Fed haar uitdagingen via dreigende communicatie naar buiten brengt, een meer waarschijnlijke bron van verstoring voor risicovolle beleggingen.

De eerste uitbarsting van inflatie die dit voorjaar wordt verwacht, zal volgens Brown worden gezien als het begin van een tijdperk van verhoogde prijsdruk als gevolg van een expansief monetair- en begrotingsbeleid. “Dit leidt tot de (voorbarige) bezorgdheid dat de Fed achter de feiten aanloopt en kan leiden tot een potentieel wanordelijke stijging van de reële rente en de Amerikaanse dollar met negatieve overloopeffecten voor risicovolle beleggingen. Activa met een lange looptijd, zoals groeiaandelen, waarvan de bijzonder hoge waarderingen gebaseerd zijn op een eeuwigdurende ultra-lage rente, zouden in een dergelijke omgeving bijzonder zwaar op de proef worden gesteld.”

Reden waarom UBS AM een gematigde overweging in aandelen aanhoudt, zegt Brown. “Binnen aandelen zijn de waarde- en cyclische segmenten van de markt beter toegerust om in een dergelijke volatiliteit beter te presteren. Schuld, met name in het Investment Grade-segment, kan vanwege zijn looptijdcomponent ook kwetsbaar zijn in een rente-gedreven vlaag van risicoaversie. Wij hebben een deel van onze short dollarposities afgebouwd in afwachting van de vrees op de markt dat de Fed eerder dan verwacht met verkrappende acties komt.”