Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson zet cyclisch karakter van sectorallocatie nog verder aan
Calendar24 Feb 2021
Fondshuis: ABN AMRO

 • Sterker accent op sectoren die profiteren van economisch herstel
 • Verhoging positie financiële dienstverlening ten koste van communicatiediensten
 • Voorkeur voor aandelen is gebaseerd op breed gedragen herstel wereldeconomie

  Cyclisch accent sectorallocatie nog verder aangezet door voorkeur financiële instellingen

  Nu de economische vooruitzichten verbeteren, heeft ABN AMRO MeesPierson besloten om haar cyclische accent in de sectorallocatie nog verder aan te zetten door haar positie in de sector financiële instellingen te verhogen (van neutraal naar overwogen). Dit gaat ten koste van de sector communicatiediensten (van neutraal naar onderwogen). Met deze stap wordt een nog zwaarder accent gelegd op sectoren die profiteren van het verwachte economische herstel. Eerder werd de private bank al positiever over de sectoren industrie, basismaterialen en luxe goederen & diensten.

  “De financiële sector stond aan het begin van de crisis onder druk, mede door de dalende rentes en omdat voorzieningen voor slechte leningen moesten worden genomen,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Tevens werden dividenden en aandeleninkoopprogramma’s opgeschort om kapitaalposities te beschermen. We denken dat de negatieve effecten van problematische leningen, de zeer lage rentestanden en de verwachte groei van het aantal faillissementen al zijn ingeprijsd in de sector.”

  ABN AMRO MeesPierson voorziet dat het economische herstel, dat naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal zal intreden, financiële instellingen in staat zal stellen om weer dividenden uit te keren, terwijl de oplopende rentecurve positief is voor de winstmarges. Voor communicatiediensten zijn de vooruitzichten juist minder gunstig, zo denkt de bank, omdat deze sector minder profiteert van economische groei. Wessels: “Segmenten als telecom, de traditionele advertentiemarkt en zenders zullen niet of nauwelijks groei realiseren. Daarom verhogen we de positionering in de financiële sector en verlagen we de allocatie naar communicatiediensten.”

  Voorkeur voor aandelen ongewijzigd

  ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar voorkeur voor aandelen (licht overwogen) en haar per saldo neutrale visie op obligaties. De voorkeur voor aandelen is gebaseerd op de verwachting dat een breed gedragen herstel van de wereldeconomie in de tweede jaarhelft van 2021 plaatsvindt, ondersteund door omvangrijke begrotingsstimulering, monetaire maatregelen en de vooruitgang die met vaccinatieprogramma’s wordt geboekt. ABN AMRO MeesPierson gelooft daarom dat aandelen nog altijd opwaarts potentieel hebben, ondanks dat de waarderingen fors zijn opgelopen. Dit is mede gebaseerd op de verwachting dat de winstontwikkeling van bedrijven zal verbeteren. Op regioniveau handhaaft de private bank haar voorkeur voor opkomende markten (overwogen) ten opzichte van ontwikkelde markten. Binnen ontwikkelde markten is de verwachting dat de Amerikaanse aandelenmarkt (overwogen) het beter zal doen dan de Europese (onderwogen).

  Op zoek naar rendement in risicovollere obligatiesegmenten

  Hoewel de zeer lage rentestanden de rendementen in veel obligatiemarkten onder druk hebben gezet, worden de obligatiemarkten ondersteund door de opkoopprogramma’s van centrale banken. ABN AMRO MeesPierson heeft daarom een voorkeur voor risicovollere obligatiesegmenten zoals schulden uit opkomende markten, high-yield obligaties en kredietwaardige bedrijfsobligaties (allen overwogen). Dit gaat ten koste van staatsobligaties (onderwogen).