Navbar logo new
UBS AM: Zeer steile VIX-curve wijst op inprijzen marktvolatiliteit
Calendar03 Mar 2021
Thema: Beleggen
Fondshuis: UBS

De belangrijkste macrocurves wijzen allemaal in de goede richting. Hoewel dit het standpunt van UBS AM versterkt dat er meer opwaartse ruimte is voor wereldwijde aandelen, is de vermogensbeheerder nog enthousiaster over de relatieve waarde die onder het oppervlak schuilt. Voor procyclische beleggingen die de laatste tijd goed renderen – waardeaandelen versus groeiaandelen, Amerikaanse aandelen met gelijke weging ten opzichte van market cap-indexen en internationale aandelen versus de VS – is er aanzienlijk meer beleggingsruimte ontstaan. Dat schrijven beleggingsexperts in de UBS AM Macro Monthly van Maart.

UBS AM is zich er echter van bewust dat dit fijne klimaat niet eeuwig duurt. De vermogensbeheerder zal de verschuivingen in deze curves samen met andere economische en marktindicatoren nauwlettend in de gaten houden. Zo kan worden beoordeeld of het economische klimaat verandert of dat het procyclische herstel volledig in de verschillende activaklassen is ingeprijsd.

Backwardation

De voortgang op het gebied van het vaccineren van de bevolking verschilt sterk van land tot land. Dit is een mogelijke aanjager voor handel in aandelen die relatief ondergewaardeerd zijn. Vooral in het Verenigd Koninkrijk wordt er in rap tempo gevaccineerd waardoor UBS AM positief is over het Britse pond en Britse aandelen. In elke activaklasse behoren die tot de favorieten. Het Britse pond en Britse aandelen zijn volgens de vermogensbeheerder relatief ondergewaardeerd en zouden moeten kunnen profiteren van een instroom aan beleggingskapitaal. De Brexitonzekerheid is immers weggeëbt en de dienstensector zal als gevolg van de voortvarende vaccinatiecampagne sneller herstellen. Uiteindelijk zullen de andere ontwikkelde landen een vaccinatie-inhaalslag maken. Mutaties van het virus kunnen de vooruitzichten nog ondermijnen maar vooralsnog lijken de vaccinaties goed te werken tegen de nieuwe varianten van covid.

De futurecurve van veel grondstoffen, zoals koper en olie, zit in backwardation. Dat betekent dat de spotprijs hoger is dan de prijs voor levering in de toekomst (futuresprijzen). Ook zullen de prijzen van futurecontracten voor levering op langere termijn lager liggen dan die van futurecontracten die eerder expireren, ofwel ‘tot levering overgaan’. Met deze prijsstructuur anticipeert de oliemarkt op aantrekkende vraag terwijl zowel de OPEC-leden als de grote producenten die niet tot het kartel behoren hun aanbodbeperkende maatregelen blijven handhaven. De kopercurve doet vermoeden dat de markt de visie van UBS AM deelt dat China niet zomaar de stekker uit het noodinfuus trekt.

Angst is goed

Het feit dat de fysieke grondstoffenmarkten aantrekken, is meestal een goed teken voor cyclische aandelen ten opzichte van defensieve aandelen en voor valutas uit opkomende landen ten opzichte van de dollar, maar is minder positief voor staatsobligaties. Backwardation betekent ook dat het doorrollen van long future posities in grondstoffen op den duur rendement oplevert. Dit draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van grondstoffen als assetklasse.

In de VIX-futures zien we nagenoeg altijd contango. Dit betekent dat futures met langere looptijden een hogere prijs hebben dan futures met kortere looptijden, ofwel de curve loopt omhoog in de verwachting dat de VIX zal stijgen. Maar dit keer is de curve wel heel erg steil en dat wijst erop dat de marktvolatiliteit in de nabije toekomst aan het inprijzen is. Bovendien worden langeretermijncontracten voor een gemiddeld hogere prijs verhandeld dan in het verleden. Dit is mede het gevolg van van de onevenwichtigheid in volatiele markten waar na de hevige bearmarkt van 2020 het aanbod beperkt is.

Gezien de onderliggende factoren is UBS AM ervan overtuigd dat schrikreacties op de markten wel gegrond zijn. Als de verwachtingen van UBS AM zijn dat de bedrijfscijfers net zo hard zullen groeien als de economische activiteit, is het zeer onwaarschijnlijk dat hoge niveaus van marktvolatiliteit lang aanhouden. Aandelen zullen de komende maanden gestut worden door een daling van de angstpremie.