VanEck start met waterstof ETF

Calendar31 Mar 2021
Thema: ETF
Fondshuis: VanEck

Vermogensbeheerder VanEck introduceert vandaag de VanEck

Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF op de Londen Stock Exchange, Deutsche Börse en Borsa Italiana. De ETF belegt wereldwijd in bedrijven die hun omzet voornamelijk halen binnen de waterstofsector of essentieel zijn voor de waterstofeconomie. Denk daarbij aan brandstofcel-, elektrolyser- en waterstofproducenten.

Deze ETF is de meest pure waterstof-ETF beschikbaar. "We hebben samen met het indexteam van MVIS een zeer hoogwaardige beleggingsoplossing voor de waterstofsector ontwikkeld. Een oplossing die zich onderscheidt van de alternatieve beleggingsopties door meer focus op bedrijven waar waterstof tot de kernactiviteiten behoort", aldus Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck.

In verband met de klimaatverandering stellen steeds meer regeringen zich ten doel de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Veel landen streven zelfs naar een CO2-neutrale economie. Waterstof is een schone energiebron die wordt gezien als een belangrijk deel van de oplossing en als de energiedrager van de toekomst.

"Beleggers zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om te beleggen in duurzame technologieën en oplossingen voor de toekomst", legt Dominik Schmaus, productmanager bij VanEck, uit. "Met onze VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF bieden wij beleggers de mogelijkheid om breed te beleggen in de waterstofsector. Via deze toekomsttechnologie kunnen zij in veel sectoren van de economie bijdragen aan het op lange termijn terugdringen van de CO2- uitstoot."

Adviesbureau McKinsey verwacht dat in 2050, het jaar waarin veel grote economieën CO2-neutraal moeten zijn, waterstof in sectoren als scheepvaart, busverkeer, staalproductie, verwarming van gebouwen en stroomopslag, een cruciale rol speelt1.

De Europese Commissie stelt waterstof centraal in haar plannen voor een energierevolutie en streeft ernaar om al in 2030, dat is over minder dan tien jaar, te beschikken over elektrolysecellen voor waterstofwinning met een capaciteit van tenminste 40 GW2.

Beleggen in bedrijven met focus op waterstoftechnologie

"In veel sectoren van de economie zal de betekenis van waterstof als elementaire energiedrager en grondstof steeds verder toenemen. Dat is noodzakelijk om uiteindelijk een CO2-neutrale maatschappij te kunnen realiseren", zegt Rozemuller. "Door te beleggen in bedrijven die actief zijn in de waterstofsector, kunnen beleggers aan dit proces bijdragen en op lange termijn profiteren van de ontwikkeling van deze bedrijven."

Met een zogenaamde pure-playbenadering richt de ETF zich specifiek op bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen binnen de waterstofsector of die binnenkort dit percentage bereiken. "Zo kunnen beleggers er zeker van zijn dat hun inleg hoofdzakelijk terechtkomt bij bedrijven die zich richten op waterstof, een van de belangrijkste technologieën voor de toekomst", zegt Dominik Schmaus.

De VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF repliceert de koers van de MVIS Global Hydrogen Economy Index, een index die de algemene ontwikkeling van de wereldwijde waterstofsector volgt. De index tracht bedrijven te volgen die op basis van hun marktkapitalisatie en handelsvolume behoren tot de meest liquide in de sector. Tot op zekere hoogte zijn ook producenten van brandstofcellen en industriële gassen in de index opgenomen. Ondanks alle voordelen is een belegging in de waterstofeconomie niet zonder risico.

Beleggers lopen het risico dat zij kapitaal verliezen. De waarde van een belegging kan stijgen of dalen en onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat beleggers hun inleg geheel verliezen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en mogen niet de enige factor zijn op grond waarvan een beleggingsproduct wordt gekozen.

Waterstof etf Vaneck waterstof etf

Bronnen:
1 McKinsey: Hydrogen: The next wave for electric vehicles? November 2017
2https://www.hydrogen4climateaction.eu/2x40gw-initiative