Navbar logo new
Capital Group: Obligatiebeleggers vrezen onterecht voor inflatie
Calendar31 Mar 2021
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Capital Group

De Bloomberg Barclays U.S. Aggregate, de index voor Amerikaanse staats- en bedrijfsobligaties, heeft dit jaar al meer dan 3% verloren. Volgens vermogensbeheerder Capital Group laat de obligatiemarkt zich echter meeslepen door inflatievrees en kan het nog tot eind 2023 duren voor de Fed haar beleid aanscherpt.

“De marktconsensus is dat de Federal Reserve (Fed) de rente in 2022 zal optrekken, maar dat is eerder dan wij verwachten. Wij gaan ervan uit dat de Fed tot eind 2023 of zelfs begin 2024 een accomoderend beleid voert om de economie te ondersteunen”, zegt Ritchie Tuazon.

Volgens de portefeuillebeheerder van Capital Group wil de Fed de VS eerst weer op weg helpen naar volledige werkgelegenheid. “De Fed zal daarvoor een brede maatstaf gebruiken. Geen enkele indicator van de werkgelegenheid zal in zijn eentje voldoende zijn voor een renteverhoging. De Fed zal bijvoorbeeld ook naar de werkgelegenheid kijken binnen bepaalde groepen op basis van demografie of inkomen. Bovendien streeft de Fed nu naar een gemiddelde inflatie over een bepaalde periode en hanteert ze niet langer een vast inflatieplafond.”

“In dat opzicht vinden wij Amerikaanse Treasuries met kortere looptijden op dit moment aantrekkelijk. Als ook de markt onze visie op het monetaire beleid gaat volgen, kunnen deze rentes dalen en de waarde van de obligaties stijgen. Over schatkistpapier met een langere looptijd zijn we neutraal.”

Ritchie Tuazon wijst er ook op dat de rentes tijdens vorige periodes van renteverhogingen nooit snel zijn gestegen, en dat de waarde van obligaties dan ook nooit snel zijn afgenomen. Na de rentestap van december 2015 heeft de Fed bijvoorbeeld een heel jaar gewacht voor ze de rente met 25 basispunten verhoogde. “Sinds 1983 zijn er slechts twee periodes geweest met negatieve totaalrendementen voor de kernobligatiebenchmark. Over alle periodes samen bedroeg het gemiddelde rendement bijna 4%, ondanks de stijgende rentes.”

“Nu de prijzen van risicovolle activa de pan uit rijzen, moeten beleggers volgens ons diversifiëren en deels voor kapitaalbehoud kiezen via vastrentende waarden. De markten gaan uit van een sterk economisch herstel, maar er kunnen langs de weg nog vele hindernissen opduiken.”