Navbar logo new
AXA IM: Draai naar bedrijfsobligaties biedt pensioenfondsen zonnig perspectief
Calendar16 Apr 2021
Thema: Fixed Income
Fondshuis: AXA

Met de naderende stelselherziening krijgen Nederlandse pensioenfondsen meer vrijheid. Waarschijnlijk zullen ze daarom miljarden euro’s van staatsobligaties met rendementen van nabij of onder nul opschuiven richting bedrijfsobligaties met zonniger perspectieven.

Dit stellen beleggingsexperts van AXA Investment Managers woensdag tijdens de online media roundtable getiteld: The Great Dutch Bond Billions Rotation. Met de introductie van de AXA IM Bond Performance Barometer zal de Franse assetmanager vanaf nu elk kwartaal de ‘weersomstandigheden’ op de markten schetsen voor obligatiebeleggers.

Aaa european bonds

Aangezien de Nederlandse pensioensector, met een belegd vermogen van €1,7 biljoen, de vierde grootste ter wereld en de grootste binnen de Europese Unie is, zou de aanpassing gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van met name de Europese obligatiemarkten.

Chris Iggo, chief investment officer Core Investments bij AXA IM, toont in zijn introductie de 40 jaar voortdurende bull-markt voor obligaties aan de hand van de gestage daling van de kapitaalmarktrentes. Ondanks de navenant gestegen koersen, bezorgde dit pensioenfondsen ook de nodige kopzorgen, omdat hun toekomstige pensioenverplichtingen ook steeds zwaarder wogen.

De coronacrisis en de obligatie-opkoopprogramma’s waarmee centrale banken hierop reageerden, gaven de rentes vorig jaar nog een duw omlaag. Het marktrendement op de Amerikaanse 10-jaars Treasury bereikte in augustus zijn laagste stand. De rendementen op 10-jaars staatsobligaties van andere ontwikkelde landen deden in de maanden daarna hetzelfde. ‘Het lijkt uit te bodemen’, duidt Iggo.

Als de bodem achter ons ligt, betekent dat volgens hem niet direct dat we nu in een jarenlange bear-markt zijn beland. ‘Zo dramatisch hoeven we in deze fase niet te zijn.’ Iggo wijst erop dat veel economieën pas half 2022 hun niveau van voor de crisis weer bereiken. Ook zullen centrale banken hun aankopen pas terugschalen als de inflatie op een ‘persistent hoger’ niveau is beland. Zoals altijd, zal marktvolatiliteit ook kansen brengen, concludeert de CIO. Spreads all wheather Hanneke Veringa, country manager Nederland bij AXA IM, wijst op de ‘ongelofelijke snelheid’ waarmee het nieuwe pensioenstelsel eraan komt: na consultatie van deelnemers en andere belanghebbenden, moet in 2024 de keuze voor het nieuwe systeem gemaakt zijn, waarna uiterlijk 2026 alles geregeld moet zijn. De sector zal er komende jaren bijliggen ‘als een bouwplaats’.

Het gevolg van de stelselwijziging zal zijn dat beleggingsbeslissingen niet langer vooral ingegeven worden door regelgeving, maar door economische optimalisatie, aldus Veringa. Ze wijst erop dat de overgang veel weg heeft van de omzetting in het Verenigd Koninkrijk van een defined benefit (DB) naar een defined contribution (DC) systeem. En de Britse fondsen beleggen nagenoeg twee keer zo’n groot deel van hun obligatieportefeuille in bedrijfsobligaties. Als de Nederlandse fondsen dit voorbeeld volgen, kan de €566 miljard aan staatsobligaties in portefeuille halveren en zal het vrijkomende bedrag met name herbelegd worden in bedrijfsobligaties (nu: €234 miljard).[1]

De fondsen zullen hierbij op zoek gaan naar alternatieven voor de veelal langlopende staatsobligaties en kijken naar bedrijfsobligaties met vergelijkbare kredietratings en liefst kortere looptijden. De relatieve aantrekkelijkheid in de diverse marktsegmenten kunnen ze aflezen aan de AXA IM Bond Performance Barometer. ‘Het is als wanneer je op vakantie gaat. Dan kijk je ook naar wat voor weer het is op de mogelijke bestemmingen.’

Johann Plé, senior portfolio manager fixed income bij AXA IM, begint met de vraag wat de impact op de markten is van de mogelijke portefeuilledraai. De markt voor Europese staatsobligaties is enorm groot, behalve aan het hele lange end. De rentecurve zou hier steiler kunnen worden. De Europese markt voor bedrijfsobligaties is relatief minder ontwikkeld, maar zou de extra vraag op moeten kunnen vangen – mede omdat die de uitgifte van nieuwe obligaties stimuleert. ‘Dit is ook niet iets dat in één dag zal gebeuren’, relativeert de portefeuillemanager.

Om de relatieve aantrekkelijkheid voor verschillende looptijden te zien, geeft de barometer de asset swap spread weer. Plé noemt het opvallend dat ondanks de stijging van de onderliggende marktrendementen (of yields) gedurende het eerste kwartaal, de spreads redelijk stabiel bleven – al leverden langlopende staatsobligaties het meeste in. Aan de kant van staatsobligaties waren ze verder overwegend negatief, terwijl ze voor bedrijfsobligaties over de linie positief waren.

Tegen de achtergrond van de outlook van CIO Iggo, constateert de portefeuillemanager Plé dat vermindering van het renterisico nu verstandig lijkt. ‘Wat bedrijfsobligaties bieden, is de mogelijkheid om hetzelfde rendement te halen [bij vergelijkbare kredietwaardigheid] terwijl je je renterisico afbouwt.’