Columbia Threadneedle sleept De Tijd/L'Echo Award voor beste aandelenbeheerder in de wacht

Calendar17 Mar 2021
Thema: Fondsen

Columbia Threadneedle Investments heeft bij de uitreiking van de Fund Awards De Tijd/L’Echo de prijs voor beste aandelenbeheerder in de wacht gesleept (Best Equity House Award). William Davies (Chief Investment Officer EMEA en Global Head of Equities) stelt dat het 'we dankzij de expertise van een team van meer dan 450 mensen, in combinatie met een cultuur die gebaseerd is op teamwork, op lange termijn sterk hebben gepresteerd.' ‘We hanteren een actief beheer, waardoor we de prestaties tijdens correcties in stand hebben kunnen houden.’ '

Tijdens moeilijke momenten hebben we de kloof met onze concurrenten kunnen vergroten. De coronacrisis heeft deze kwaliteiten nog meer in de verf gezet. Dankzij deze beleggingsfilosofie kunnen we investeren in bedrijven die sterk op de operationele kosten letten en hun schuldgraad binnen de perken houden.'

Disruptie en waardering

Door bedrijven met veel schulden te vermijden, kan Columbia Threadneedle de aandelen vermijden die al snel onder druk komen te staan wanneer de volatiliteit op de financiële markten toeneemt. 'We hebben echter ook aangetoond dat we toegevoegde waarde kunnen creëren voor beleggers tijdens haussemarkten, en dat we beter kunnen presteren dan passieve strategieën op lange termijn.'

Met betrekking tot de huidige waardering van de financiële markten herinnert hij eraan dat toekomstige kasstromen momenteel worden verdisconteerd tegen zeer lage risicoloze rentevoeten. 'Hoewel de waarderingsparameters op het eerste gezicht duur zijn op basis van bepaalde ratio's, zijn ze eerder redelijk wanneer we ook rekening houden met het economisch herstel dat voor de deur staat.'

In alle globale portefeuilles is technologie op dit momenteel veel meer dan louter een sector. 'We blijven voortdurend op zoek gaan naar de bedrijven die goed geplaatst zijn om te profiteren van de disruptie van bepaalde activiteiten. Wij beleggen bovendien graag op een gespreide manier in de thema's die we op dit moment aantrekkelijk vinden. Zo vermijden we dat we investeren in een thema dat al snel achterhaald wordt.'

Transitie en opkomende markten

Een ander beleggingsthema is de energietransitie en de manier waarop bedrijven zich aanpassen om hun ecologische voetafdruk te beperken. 'Het thema duurzaam beleggen zal bij beleggers hoog op de agenda blijven staan, en zal ons interessante beleggingskansen blijven opleveren.' William Davies meent dat beleggers in de toekomst ook rechtstreeks moeten blijven inspelen op het groeipotentieel van de opkomende landen. 'Wij denken dat het vandaag aangewezen is om overwogen te zijn in deze regio.'