Navbar logo new
Recordjaar voor inkopen van eigen aandelen in Europa?
Calendar04 May 2021
Fondshuis: DNCA Investments

Als de goednieuwsstroom aanhoudt, dan zou dit voor Europese bedrijven wel eens het beste resultatenseizoen sinds 2007 kunnen worden.

Thomas planell
Thomas Planell
Voor internationaal actieve bedrijven of bedrijven waarvan de omloopsnelheid niet gefnuikt wordt door beperkende coronamaatregelen, bevestigen de omzetcijfers dat het optimisme naar aanleiding van de macro-economische indicatoren, met name in de verwerkende sector, terecht was. Deze uitstekende prestaties staan in schril contrast met het vormpeil van de dienstensector: ondanks tekenen van herstel, ging die hoe dan ook gebukt onder de nieuwe lockdown.

Dat was zeker het geval in Duitsland en Italië, waar het bbp met respectievelijk 1,5 % en 0,5 % is teruggevallen. Dankzij een wendbare aanpak van de epidemie ontsnapt Frankrijk ternauwernood aan het lot van zijn buurlanden, maar strandt het toch op een nulgroei.

Dankzij de voortrekkersrol van zijn industrie, een overvloedig beschikbaar spaarvermogen en de goed op dreef komende vaccinatiecampagnes, is het echter niet uitgesloten dat het potentieel van de Europese economie de volgende maanden ten volle tot uiting zal komen. Voor de grote groepen die zich reeds in deze herstelfase bevinden, zijn de financiële spanningen nagenoeg verdwenen. Slechts enkele maanden na de crisis bulken de balansen van de beschikbare cash: die vertegenwoordigt bijna 15 % van de activa van de bedrijven in de Stoxx Europe 600.

Het hoogste niveau sinds 2002. Voor sommige financiële directies is de situatie dan ook voldoende geruststellend om de investeringen in innovatie op te schalen: na BMW kondigde Daimler aan duizenden arbeidsplaatsen te willen creëren om voor elk verkocht voertuig niet alleen een automobielaanbod, maar een volwaardig softwareplatform uit te rollen. Dat is ook de insteek van Volkswagen in zijn strategie om het ontwerp van high performance chips te internaliseren, zoals ook Apple en Tesla dat al deden.

Voor andere bedrijven zijn deze beschikbare liquiditeiten de gelegenheid voor externe groeimogelijkheden of een optimalisering van hun balans: hernieuwde dividenden, inkopen van minderheidsbelangen, versterking van het marktaandeel via overnames. De financiële directies zouden ook 150 miljard euro kunnen vrijmaken om hun aantal aandelen in omloop te verminderen. Maar dat alles is slechts klein bier in vergelijking met de inkopen van eigen aandelen die in de Verenigde Staten gangbaar worden. Daar maakt Groep Alphabet alleen al zich op om voor 50 miljard eigen aandelen in te kopen…

De inkoopopties vertegenwoordigen een bedrag dat 25 % hoger ligt dan het gemiddelde van de vijf jaar voorafgaand aan de crisis en ze bieden een zetje in de rug van de Europese markten die hun herwaardering sinds begin dit jaar voortzetten, ondanks een moeilijk eerste kwartaal op het economische front.

“Perseverance” of volharding, dat is ook de naam van de rover van de NASA die er onlangs in slaagde om zuurstof te onttrekken aan CO2 uit de atmosfeer van Mars.