Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson behoudt voorkeur voor aandelen in visie tweede jaarhelft
Calendar03 Jun 2021
Fondshuis: ABN AMRO

 • Overwogen aandelenpositie vanwege bovengemiddeld sterke economische groei op langere termijn
 • Cyclisch portefeuille-accent gehandhaafd met overweging van o.a. industrie, basismaterialen
 • Blijvende voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties, high yield en schulden uit opkomende markten

  Economische groeispurt gunstig voor aandelen

  ABN AMRO MeesPierson blijft positief over aandelen (overwogen). Dit schrijft de private bank in de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse Beleggingsstrategie getiteld ‘Weer open.’ De eerste maanden van 2021 markeerden een positieve start voor risicovolle beleggingen. Zo zetten aandelenmarkten hun opmars onverminderd voort en bereikten verschillende aandelenindices in Europa en de VS nieuwe recordstanden.

  “We blijven kansen zien in aandelen, onder meer omdat de economische vooruitzichten sterk zijn verbeterd,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Naar verwachting zal de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar verder opengaan en in de komende twee jaar een bovengemiddelde groei beleven. Door deze groeispurt zullen bedrijven waarschijnlijk een zeer sterke winstgroei laten zien – wat gunstig kan uitpakken voor aandelenkoersen.”

  Blijvende voorkeur voor sectoren als industrie, luxegoederen & diensten en basismaterialen

  Met het oog op het verwachte krachtige economische herstel blijft ABN AMRO MeesPierson een cyclisch accent leggen in haar portefeuille. Zo handhaaft de bank haar positieve visie op de sectoren industrie, basismaterialen, financiële instellingen en luxegoederen & diensten (overwogen). Ook de sector gezondheidszorg blijft op ‘overwogen’ staan. Onderwogen is ABN AMRO MeesPierson in de defensievere sectoren consumptiegoederen en communicatiediensten.

  Ook de energiesector wordt door de bank onderwogen. Op regioniveau hanteert ABN AMRO MeesPierson voor elk van de drie aandelenregio’s – de VS, Europa en de opkomende markten – in grote lijnen een neutrale visie. De bank verwacht namelijk dat het wereldwijde economische herstel alle regio’s ten goede zal komen.

  Waterstof kan interessant worden voor beleggers

  Op thematisch niveau kan waterstof interessant worden, schrijft ABN AMRO MeesPierson in haar beleggingsstrategie. De bank verwacht dat waterstof kansen kan gaan bieden voor beleggers, nu de ‘waterstofeconomie’ in zicht komt en de regio’s die de meeste CO₂ uitstoten – China, de VS en de Europese Unie – ernaar streven om over dertig jaar CO₂-neutraal te zijn. Dat doel kan onmogelijk bereikt worden zonder de industrie en transportsector te verduurzamen; het draagvlak om duurzaam geproduceerde waterstof economisch haalbaar te maken komt daarmee dichterbij, zo stelt de bank.

  Ook is het volgens ABN AMRO MeesPierson de moeite waard om ontwikkelingen rond de circulaire economie in het oog te houden. Circulariteit kan oplossingen bieden voor klimaatproblemen, zowel in ecologisch als in economisch opzicht.

  Negatieve en lage rentes blijven lastig voor obligatiebeleggers

  ABN AMRO MeesPierson is onderwogen obligaties. De bank verwacht dat de rente op veilige staatsobligaties in Europa voorlopig negatief blijft. Risicopremies binnen specifieke obligatiesegmenten kunnen nog wel rendement opleveren. Wessels: “De risicopremies op investment-grade bedrijfsobligaties, evenals op high yield en obligaties uit opkomende markten, zijn erg laag maar niet onredelijk, gezien de gunstige vooruitzichten en lage kredietrisico’s. Voor beleggers liggen daar dan ook mogelijkheden. Ook de risicopremies op staatsobligaties uit de Europese periferie, zoals Spanje en Italië, bieden nog steeds een begaanbaar pad uit het moeras van negatieve rentetarieven.”

  Grondstoffen: weinig profijt van economisch herstel

  ABN AMRO MeesPierson verwacht een verdere verzwakking van de euro versus de dollar (EUR/USD). Dit onder meer omdat de Amerikaanse economie het beter doet dan de eurozone-economie en omdat de Amerikaanse centrale bank op termijn een minder ondersteunend beleid gaat voeren. In grondstoffenmarkten worden de positieve gevolgen van het economisch herstel mogelijk geremd door aanbod-gerelateerde omstandigheden of stijgende rentes. Hoewel de vraag naar olie na de enorme terugval in 2020 waarschijnlijk snel zal toenemen, meent de bank dat het vraagherstel slechts tot gematigde prijsstijgingen zal leiden.

  Dit komt doordat de productie vorig jaar sterk is teruggebracht en de markt eerder is gaan anticiperen op een stijging van de vraag. Hierdoor heeft de olieprijs inmiddels al een sterk herstel laten zien. Voor wat betreft de goudprijs voorziet ABN AMRO MeesPierson een daling later dit jaar, als gevolg van een gematigde stijging van de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie en een wederom sterkere dollar.