Navbar logo new
De wereldwijde belastinghervorming zal de aandelenmarkten niet structureel beïnvloeden
Calendar24 Jun 2021
Thema: Beleggen
Fondshuis: Ethenea

Een mogelijk wereldwijd belastingakkoord zou digitale giganten dwingen om meer belastingen te betalen. Een mogelijk akkoord wordt rond oktober verwacht. President Biden is ook van plan om de vennootschapsbelasting in de VS te verhogen. Zal dit een bedreiging vormen voor de Amerikaanse of de wereldwijde aandelenmarkten?

Christianschmitt
Christian Schmitt
Begin juni werden de ministers van Financiën van de G7 het eens over de noodzaak van een wereldwijde belastinghervorming met twee belangrijke pijlers. De eerste pijler houdt in dat de "grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen" worden belast in het land waar zij hun inkomsten genereren. Deze herverdeling geldt voor 20% van de winst boven een marge van 10%. De tweede pijler behelst de invoering van een wereldwijde minimumbelasting van 15%.

Deze hervorming gaat in tegen de trend van dalende effectieve belastingtarieven, die zich al jaren in een neerwaartse spiraal versterken - tal van landen verlaagden hun belastingen als reactie op de concurrentie van belastingparadijzen. De hervorming pakt dus enerzijds de kwestie van belastingrechtvaardigheid aan. Anderzijds is de timing van de G7-overeenkomst ook een reactie op de stijgende overheidstekorten in de nasleep van de Covid-19-pandemie.

Het is nog niet mogelijk het precieze effect van de hervorming op de bedrijfswinsten - en bij uitbreiding op de aandelenmarkten - te kwantificeren, omdat er nog geen duidelijkheid over de maatregelen is en er geen wereldwijde consensus bestaat. Het is echter denkbaar dat de hervorming verschillende gevolgen zal hebben naar gelang de sector. Er zijn twee tegengestelde kampen:

  • Sectoren die reeds zwaar worden belast, zoals de energie- of automobielsector. Het gaat om kapitaalintensieve bedrijven waardoor winstverschuivingen niet mogelijk zijn. Deze sectoren zullen over het algemeen geen extra belastingdruk ondervinden.
  • Sectoren met specifieke kenmerken, zoals een focus op digitale bedrijfsmodellen en intellectuele eigendom, die in het verleden systematische belastingontwijkingen in de hand werkten. Dit geldt met name voor de farmaceutische en de technologiesector. Maar ook hier zal de belastinghervorming - door de lage proportionele herverdeling (pijler 1) en de relatief lage minimumbelasting (pijler 2) - slechts een matig effect hebben op de bedrijfswinsten en beurswaarderingen.

    Op brede schaal zal de algemene hervorming dus de aandelenmarkten niet structureel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de plannen om de Amerikaanse vennootschapsbelasting van 21% naar 28% te verhogen. Volgens modellen om de beurswaardering te evalueren zou dit een eencijferig effect kunnen hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt. We mogen er echter van uitgaan dat deze geplande Amerikaanse belastingverhoging al tot op zekere hoogte in de markt is ingeprijsd, aangezien ze eind maart werd aangekondigd.

    De belastinghervormingen hebben weliswaar telkens een slechts marginale invloed op de algemene markt. Toch is het belangrijk ze in de algemene evaluatie van de aandelenmarkt te erkennen als potentiële onzekerheids- en stressfactoren, en hun concrete invloed te onderzoeken op het niveau van de afzonderlijke aandelen. Dus impliciet ook op het niveau van de sector- en landenallocatie.