UBS AM: Meeste centrale banken verwachten lancering eigen digitale munt binnen drie jaar

Calendar14 Jul 2021
Thema: Crypto
Fondshuis: UBS

Vermogensbeheerder UBS Asset Management publiceert de resultaten van zijn jaarlijkse ‘Annual Reserve Manager Survey’, een gezaghebbend onderzoek waaraan wereldwijd dertig centrale banken deelnemen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de visie van centrale banken op digitale munten, zegt Massimiliano Castelli, Head of Strategy & Advice, Global Sovereign Markets bij UBS AM.

Hoofdpunten uit het onderzoek:

  • Macro-economisch: Het uitblijven van een einde aan de pandemie is de grootste zorg onder centrale banken (79%), gevolgd door een stijgende schuldenlast (71%) en angst voor inflatie (57%). In de enquête van vorig jaar werd inflatie helemaal niet genoemd.
  • Macro en financieel: Lagere/negatieve rendementen op de obligatiemarkten worden door 86% van de respondenten genoemd als punt van zorg, in lijn met de enquêteresultaten van de afgelopen drie jaar. Gevolgd door stijgende rentetarieven en inflatie, die door 64% van de ondervraagde instellingen wordt genoemd. Dat is een dramatische stijging vergeleken met de 6% van vorig jaar. 67% van de deelnemers verwacht dat de Fed de rente in 2023 zal verhogen.
  • Strategische assetallocatie: De trend om portefeuilles verder te diversifiëren over de verschillende assetklassen zette door tijdens de pandemie. Aandelen komen voor 40% van de centrale banken in aanmerking als beleggingsklasse. Voor schuldpapier van opkomende markten is dat percentage sterk gestegen naar 54%. 21% van de ondervraagde centrale banken overweegt te beleggen in illiquide assetklassen als vastgoed en infrastructuur. Ook is er in 2021 is een verschuiving te zien naar beleggingen die bescherming bieden tegen inflatie.
  • Valuta's: De RMB zet rustig de marathon voort om een belangrijke reservevaluta ter wereld te worden; de gemiddelde langetermijndoelallocatie aan de Chinese munt is gestegen tot 5,7%. De vraag naar USD is in de loop van het jaar gedaald en de vraag naar in euro uitgegeven activa steeg. Duurzaamheid: 19% van de deelnemers overweegt duurzaamheid toe te voegen als vierde beheerdoelstelling. 31% van de respondenten geeft aan onlangs te zijn overgestapt van traditionele naar ESG-benchmarks of overweegt dit op korte termijn te doen.
  • Digitale valuta's van centrale banken: Bijna 40% van de respondenten verwacht dat zogeheten CBDC’s oftewel digitaal centralebankgeld in de komende drie jaar beschikbaar komt voor bedrijven en burgers. Misdaadbestrijding en het tegengaan van witwaspraktijken en de druk van commerciële cryptovaluta's worden genoemd als de belangrijkste redenen voor deze verwachting. 71% van de deelnemers aan de enquête geeft de voorkeur aan een gecentraliseerde opzet in plaats van een gedecentraliseerd systeem. Meer dan 60% van de respondenten gelooft niet dat de lancering van digitaal centralebankgeld zal leiden tot een verminderde rol van de Amerikaanse dollar en meer dan 50% weet nog niet wat de impact van een digitale Yuan op de verdere internationalisering van Chinese munt.