UBS AM: Leren van het cijferseizoen

Calendar05 Aug 2021
Thema: Beleggen
Fondshuis: UBS

Het eind van het cijferseizoen komt in zicht. Een tijd dat topbestuurders in het bedrijfsleven hun kijk hebben gegeven op het ondernemersklimaat en de manier waarop ze uitdagingen te lijf gaan en kansen benutten. UBS Asset Managment vult de eigen top-down analyses aan met deze microvisies. Dat schrijft de vermogensbeheerder in haar Macro Monthly: From micro to macro - Lessons from earnings season.

Wat het bedrijfsleven doet, houdt UBS AM natuurlijk nauwlettend in de gaten: nu het begrotingsbeleid minder soepel aan het worden is, moeten overheden zorgen dat ze private investeerders de ruimte geven om het bedrijfsleven een duw in de rug te kunnen geven om zo de economische groei aan de gang te houden.

Aan de ontwikkelingen op de obligatiemarkt is volgens UBS AM af te lezen dat we opnieuw afstevenen op een klimaat van lage nominale groei. Maar als we echt luisteren naar wat de top in het bedrijfsleven te zeggen heeft, lijken de vooruitzichten positiever uit te pakken. Uit de gesprekken die we hebben gehad met Europese en Amerikaanse bedrijven over de kwartaalwinsten, blijkt dat een bovengemiddelde groei wel degelijk in het vat zit, maar dat het tempo waarin dat gebeurt wat trager is.

Aantal leningen daalt

Bedrijven zien de financiële gezondheid van hun klanten rooskleurig in. Bedrijven denken dat ze hogere prijzen kunnen doorberekenen, mede omdat huishoudens meer te besteden hebben. De business-to-business vraag wordt aangejaagd door de behoefte om voorraden aan te vullen die tijdens de crisis en de vroege herstelfase zijn afgebouwd of omdat er simpelweg een gebrek was aan bepaalde producten. Ondanks dat de deltavariant van corona nog altijd als risico wordt bestempeld, remt dit momenteel de activiteit in de ontwikkelde markten niet af en heeft het nog niet geleid tot verlagingen van winstverwachtingen, aldus UBS AM in de Macro Monthly.

Het verschil tussen nu en de periode na de recessie van 2008-2009 is dat huishoudens vaker de knip opentrekken en dat bedrijven aanzienlijk meer investeren. Dus de groei zal in deze fase van de cyclus sneller zijn. Bovendien staan de banken er een stuk beter voor. Het aantal oninbare leningen ligt veel lager dan na de financiële crisis. Aan de andere kant hebben banken volgens UBS AM wel te maken met een daling van het aantal leningen, van oudsher een belangrijke inkomstenbron.