UBS AM: Afbouw Fed-tapering vormt geen bedreiging voor de economie

Calendar17 Sep 2021
Thema: Macro
Fondshuis: UBS

Beleggers zetten zich schrap voor een omslagpunt in het beleid van de Fed. Maar van een taper tantrum als in 2013 is geen sprake; de afbouw wordt dit keer aangekondigd.

Veel marktspelers vinden dat de economie momenteel niet in staat is om zelfs maar de kleinste veranderingen in het zeer soepele beleid van de Fed op te vangen.

Evan Brown, hoofd macroresearch bij UBS Asset Management, zegt in zijn laatste Macro Monthly dat deze visie niet klopt. "De afbouw op zich vormt geen bedreiging voor de economische groei in de VS, aangezien de economische activiteit volgend jaar waarschijnlijk ruim boven de trend ligt. De winstgroei die de koersen stut, zal dus niet meteen stokken."

Er zijn minder nieuwe banen bijgekomen, reden waarom Brown geen grote verrassingen van de Fed verwacht. “De Fed zal de tapering pas tegen het einde van dit jaar aankondigen en de uitvoering ervan zal 8 tot 12 maanden duren. Dan zal de inflatie ook zijn gedaald; vooral voor consumentengoederen. Na de tapering kan een lage inflatie een belemmering zijn voor renteverhogingen, waardoor het soepele monetaire beleid alsnog gehandhaafd blijft."

Een hawkish houding wordt mogelijk als de doelstellingen van haar tweeledig mandaat tijdelijk onverenigbaar zijn: het bevorderen van de werkgelegenheid en het waarborgen van prijsstabiliteit. "Dat kan bijvoorbeeld als de inflatie hardnekkiger is dan nu wordt aangenomen. De Fed kan dan maatregelen nemen om de inflatie te beteugelen, ook al draait de arbeidsmarkt nog niet op volle toeren."

Volgens Brown zijn negatieve Amerikaanse reële yields in tegenspraak met de groeikracht van de wereldeconomie. "Daarom zullen ze mettertijd stijgen. Elke aanpassing van de reële rente pakt waarschijnlijk abrupter en ingrijpender uit voor risicovolle beleggingen. Dat geldt vooral voor langetermijn-groeiaandelen, zeker als de inflatieverwachtingen ontsporen."

Beleggers onderschatten de kracht van de economische groei, vindt Brown. "Dat centrale banken de teugels vieren, is geen reden tot paniek. Als de Fed de stimulus stapsgewijs afbouwt, helpt zij mee aan het economische herstel. Hierdoor zijn in de loop van de cyclus meer renteverhogingen mogelijk dan wanneer de Fed-functionarissen al te abrupt zouden handelen. Dit beleid zou op termijn dus moeten bijdragen aan hogere obligatierentes."

Asset allocation investing