Navbar logo new
ABN AMRO: Digitalisering financiële industrie kan leiden tot toenemende welvaart
Calendar16 Oct 2021
Thema: Macro
Fondshuis: ABN AMRO

 • Distributed Ledger Technologie (DLT), tokenisatie en digitale valuta leiden tot efficiëntieslag
 • DLT zorgt voor geleidelijke verschuiving van een platform-economie naar een protocol-economie
 • Digitale valuta kunnen, vooral in ontwikkelingslanden, leiden tot een hoger welvaartsniveau

  Productiviteitsverbetering DLT creëert economische waarde

  In het derde deel van het drieluik over cryptocurrencies gaat ABN AMRO dieper in op de achterliggende technologie van crypto’s en de economische waarde daarvan. Veel cryptocurrencies draaien op de blockchain-technologie. Dit is een Distributed Ledger Technology (DLT); een decentrale, digitale database waarover consensus bestaat. “Het voordeel van de consensus en de moeilijk te manipuleren data is dat informatieverstrekking efficiënter verloopt”, zegt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO. “Dit creëert economische waarde, omdat bepaalde diensten van intermediairs niet meer nodig zijn. Een risico is daarbij wel dat een decentraal systeem automatisch leidt tot minder toezicht en controle als het niet goed wordt ingericht.”

  De DLT kan digitaal rechten toekennen. Dit heet tokenisatie en kan worden gedaan voor zowel fysieke als virtuele zaken. Grondstoffen, consumentengoederen, financiële instrumenten of juridische zaken kunnen zo in kleinere delen worden opgesplitst. Hierdoor wordt het makkelijker om financiering op te halen of erin te handelen. Omdat ook hier veelal de functie van intermediair wegvalt, leidt tokenisatie tot een verdere efficiëntieslag.

  Van centraal geleide economie naar protocol-economie

  Door het wegvallen van intermediairs wordt vaak de vergelijking gemaakt met het ontstaan van het internet. Waar de economische impact van het internet vooral ligt bij consumptieve goederen en diensten, kan de DLT dit doen voor onder andere de financiële dienstverlening. ABN AMRO ziet dat de ontwikkelingen rond internet hebben gezorgd voor een verschuiving van een centraal geleide economie, waar weinig gebruik werd gemaakt van data, naar een platform-economie waar het gebruik van data fors is toegenomen.

  Het is de inschatting van de bank dat dit met de opkomst van de DLT geleidelijk verder zal verschuiven naar een protocol-economie waarin data de sleutelrol hebben in de economie. De focus van de protocol-economie ligt op het bouwen van netwerken en het beperken van tussenpersonen.

  ABN AMRO verwacht hogere welvaart door digitaal geld

  Veel centrale banken onderzoeken de mogelijkheid van een eigen digitale munt, oftewel ‘central bank digital currency’ (CBDC). Een andere nieuwe vorm van digitaal geld zijn stablecoins - cryptocurrencies die een onderpand hebben en gekoppeld zijn. Wanneer gereguleerde stablecoins of CBDC’s eenmaal een betrouwbaar betaalsysteem weten te vormen, kunnen ze gebruikers toegang bieden tot bankdiensten en -producten. Dit zal, met name in ontwikkelingslanden, leiden tot een productiviteitsverbetering en hogere economische groei. Hierdoor kan het welvaartsniveau toenemen.