UBS AM: Economische fundamenten zijn veel steviger dan de markten inprijzen

Calendar10 Nov 2021
Thema: Macro
Fondshuis: UBS

Beleggers onderschatten hoe stevig de pijlers onder de economie zijn, want die voorspellen juist een hogere nominale groei van het bbp, zegt Evan Brown, hoofdstrateeg bij UBS Asset Management in zijn laatste Macro Monthly. “Er is genoeg reden tot optimisme over de houdbaarheid van die wereldwijde groei.”

De markten voor kortetermijnrente geven een signaal: de afbouw van een wereldwijde monetaire verkrapping staat voor de deur. De acht centrale banken van ontwikkelde markten voorzien dat de beleidsrente over een jaar op ongeveer 1% zal staan, een verdubbeling ten opzichte van wat ze een maand geleden verwachtten, aldus Brown.

“In sommige gevallen is die stijging zelfs in strijd met de leidraad van centrale banken. Beleggers gaan ervan uit dat een aanhoudende inflatie die ver boven de doelstelling ligt, beleidsmakers ertoe aanzet in te grijpen. De belangrijkste vraag voor je assetallocatie is niet wanneer centrale banken de teugels aantrekken, maar in welke mate.”

Ondanks het feit dat de markten op korte termijn een stevige verkrapping verwachten, ligt volgens Brown de door de markt verwachte 'eindrente' voor de fed funds in deze cyclus nog steeds 50 basispunten onder de piekrente van de vorige cyclus. “De markten redeneren dat centrale banken met een paar verhogingen de inflatiedruk snel zullen wegnemen en dat we dus terugkeren naar een wereld van trage groei en zwakke inflatie.

In de VS bevindt de voor inflatie gecorrigeerde langetermijnrente zich immers op een historisch dieptepunt. Hieruit kan worden opgemaakt dat beleggers zich ongerust maken over de omvang en het voortduren van de inflatiedruk op korte termijn, en pessimistisch zijn over de groeivooruitzichten op middellange termijn.”

Brown is optimistischer dan de markten. Hij vindt dat beleggers de sterkte van de fundamentele economische factoren momenteel onderschatten. “Die factoren voorpellen voor deze cyclus een hogere nominale bbp-groei. Huishoudens en bedrijven staan in het zwart. Door de ernstige tekorten aan producten zien bedrijven in dat ze zelf moeten investeren.

En, de oorzaken van de huidige hoge inflatie zijn ook de basis voor de groei van morgen. Uiteraard zal een van beide visies juist blijken, maar op basis van wat nu wordt verdisconteerd, denk ik dat de positieve blik op de wereldwijde groei beter standhoudt.”