Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson verlaagt aandelenweging vanwege onzekere markt
Calendar23 Feb 2022
Thema: Beleggen
Fondshuis: ABN AMRO

ABN AMRO MeesPierson heeft besloten haar positionering in aandelen te verlagen van overwogen naar neutraal. De opbrengsten komen ten goede aan liquiditeiten. De onderweging van obligaties wordt gehandhaafd. “De factoren die vorig jaar als katalysator van de sterke aandelenmarkten fungeerden, zijn naar de achtergrond verdwenen,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson.

“Zo verwachten we dat de inflatie voor langere tijd een rem zal zetten op de economische groei en centrale banken minder accommoderend zullen zijn. Als gevolg hiervan zijn we in een latere fase van de economische cyclus aanbeland. Tegen die achtergrond hebben we daarom besloten het risico voor beleggers verder te verlagen. Met een neutrale weging van aandelen houden we een aanzienlijke blootstelling aan de aandelenmarkten, maar met een grotere kasbuffer die we kunnen inzetten als er meer duidelijkheid in de markt is. Dit biedt enige bescherming tegen de huidige volatiele markten, terwijl beleggers kunnen profiteren zodra zich nieuwe marktkansen voordoen.”

Volatiliteit op financiële markten door inflatie en geopolitieke spanningen

Na voortdurend stijgende aandelenkoersen in 2021, waarbij keer op keer nieuwe recordstanden werden bereikt, zijn de vooruitzichten voor 2022 minder gunstig. Sinds begin dit jaar zijn de koersen tussen de 5 en 7 procent gedaald. Onder invloed van hoge inflatie en stijgende rentes zijn de economische vooruitzichten minder positief dan verwacht en zullen bedrijven een minder sterke winstgroei laten zien.

Ook geopolitieke spanningen rond Oekraïne zorgen voor volatiliteit op de markten. Om de inflatie te beteugelen, zullen centrale banken de rente naar verwachting verhogen en overgaan tot een stringenter monetair beleid. De rente op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties is al gestegen en er wordt in de markt rekening gehouden met een renteverhoging door de Europese Centrale Bank in juni. ABN AMRO MeesPierson verwacht dat deze verhoging niet vóór december plaatsvindt; wel voorziet zij dat de Fed in maart begint aan een langdurige renteverhogingscyclus. Deze optelsom van factoren heeft de bank doen besluiten de positieve positionering van aandelen verder af te bouwen naar neutraal, nadat in november vorig jaar al een eerste stap was gemaakt naar een minder sterke overweging.

Voorkeur voor consumptiegoederen ten koste van industrie

ABN AMRO MeesPierson kiest ervoor de weging van de sector consumptiegoederen te verhogen (van onderwogen naar neutraal), ten koste van de industriële sector (van neutraal naar onderwogen). De reden hiervoor is dat consumptiegoederen een veilige haven kunnen vormen ten tijde van hogere marktvolatiliteit. Door de weging van deze sector te verhogen, wordt een defensiever accent in de beleggingsportefeuille aangebracht, nadat in januari het licht cyclische accent al was afgebouwd. De bank handhaaft haar voorkeur voor de sectoren financiële dienstverlening, gezondheidszorg en basismaterialen (overwogen). Zij blijft terughoudend (onderwogen) ten opzichte van communicatiediensten en nutsbedrijven.

Onderweging obligaties gehandhaafd

ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar terughoudende visie op obligaties (onderwogen). Binnen deze beleggingscategorie heeft de bank een voorkeur voor high-yield bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende markten.