Navbar logo new
T. Rowe Price: Wereldwijde obligatieportefeuille leidt tot meer rendement - ook bij stijgende rente
Calendar01 Apr 2022
Thema: Fixed Income
Fondshuis: T. Rowe Price

 • Hoe kun je rendement aan een portefeuille toevoegen op een manier die niet te veel blootstelling aan renterisico met zich meebrengt?
 • Beleggers zijn home-biased, ze hebben de neiging om vooral in binnenlandse obligaties te beleggen, maar wereldwijd beleggen kan beter voor ze uitpakken.
 • Safe haven-vermogen van obligaties uit de eurozone lijkt beperkter in tijden van marktstress.

  De inval van Rusland in Oekraïne heeft weliswaar extra onzekerheid gebracht op de toch al volatiele markten, maar de vastberadenheid van de centrale banken om het toegenomen inflatierisico aan te pakken, zal waarschijnlijk niet veranderen. Na een lange periode van zeer lage rentes wordt nu dan toch verwacht dat de rente weer zal stijgen. Dit stelt obligatiebeleggers voor een eeuwenoud probleem: hoe kun je rendement aan een portefeuille toevoegen op een manier die niet te veel blootstelling aan renterisico met zich meebrengt?

  Voor de meeste portefeuillebeheerders worden obligaties die zijn uitgegeven door de overheid van hun land van herkomst gezien als belangrijke bouwstenen met een laag risico voor multi-assetportefeuilles. Dergelijke obligaties zijn gemakkelijk te begrijpen door beleggers, bieden een anker voor risicovollere activa binnen een portefeuille en vermijden valutarisico. Michael Walsh

  Multi‐Asset Solutions Strategist bij T. Rowe Price meent echter dat door wereldwijd te beleggen in obligaties aanzienlijke voordelen behaald kunnen worden - niet in de laatste plaats omdat het de diversificatie vergroot.

  Lage rendementen staatsobligaties eurozone

  Gedurende een groot deel van de periode sinds de wereldwijde financiële crisis behoorden de rendementen op staatsobligaties uit de eurozone tot de laagste ter wereld. De beleidsrente van de Europese Centrale Bank is sinds 2012 op of onder nul gebleven, waardoor zelfs de rendementen op staatsobligaties met een lange looptijd in de loop der tijd aanzienlijk zijn gedaald. Dergelijke lage rendementen hebben het vermogen van deze obligaties om als "veilige havens" te fungeren in tijden van marktstress beperkt, en ook de inkomsten voor beleggers verminderd.

  Tijdens de uitbraak van de pandemie in het eerste kwartaal van 2020, bijvoorbeeld, daalden de rendementen op veel benchmark staatsobligaties sterk (wat betekent dat de prijzen van deze obligaties stegen, waardoor de waarde van portefeuilles in een moeilijke periode werd beschermd). De rendementen op obligaties die al een zeer laag rendement hadden, daalden aanzienlijk minder sterk dan obligaties uit andere landen met een hoger rendement.

  Correlatie aandelen - obligaties

  Dit toont aan dat beleggers terughoudend zijn om grote hoeveelheden laag- of negatief renderende staatsobligaties te kopen, zelfs in tijden van crisis; het toont ook aan waarom hoger renderende, niet-binnenlandse staatsobligaties kunnen fungeren als een nuttige "schokdemper" in perioden van marktturbulentie. De waarde van safe haven staatsobligaties is de laatste tijd echter in twijfel getrokken.

  Sinds begin 2022 hebben beleggers de waarde van hun aandelenbezit sterk zien dalen door een slechter sentiment als gevolg van de versnellende inflatie en de Russische invasie in Oekraïne. De stijgende inflatieverwachtingen hebben de obligatierente opgedreven en geleid tot een positievere correlatie tussen aandelen en vastrentende waarden - net op het verkeerde moment voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie.

  Inflatiegerelateerde obligaties

  In deze situatie is het voorkeursinstrument met een laag risico wellicht inflatiegerelateerde staatsobligaties, waarbij de waarde van de coupon- en looptijdbetalingen toeneemt naarmate de binnenlandse inflatie toeneemt. Dergelijke obligaties hebben het de afgelopen maanden goed gedaan, zowel op absolute basis als in verhouding tot vastrentende staatsobligaties.

  Ook hier geldt dat verder kijken dan de binnenlandse markt kansen kan bieden, aangezien de huidige inflatiegolf in een groot deel van de wereld een steeds groter probleem wordt. Het VK, de VS, Japan, Canada en Zweden zijn allemaal grote emittenten van inflatiegerelateerde staatsobligaties.

  Inflation linked bonds

  Obligaties opkomende markten aantrekkelijk

  Vanuit het oogpunt van portefeuillebeheer biedt het beleggen in wereldwijde obligatiemarkten mogelijkheden om in te spelen op scenario's waarin het monetaire beleid divergeert, zoals nu het geval is. Walsh vindt potentieel aantrekkelijke posities in bepaalde opkomende markten, waar de centrale banken in de nasleep van de pandemie het monetaire beleid moesten verkrappen vanwege de oplopende inflatie.

  Deze landen zijn verder gevorderd in hun wandelcycli in vergelijking met grote ontwikkelde markten zoals de VS, de eurozone en het VK, waar de verkrapping van het beleid nog maar net begonnen is. China's schuld in lokale valuta is een ander voorbeeld. Verwacht wordt dat de Centrale Bank van China de rente niet zal verhogen, maar zal blijven versoepelen om de groei te ondersteunen, terwijl Chinese obligaties ook profiteren van de opname in belangrijke wereldwijde vastrentende benchmarks.