Navbar logo new
Invesco: Moeilijk om staatsobligaties te weerstaan
Calendar07 Jul 2022
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Invesco

Invesco kiest voor het eerst sinds 2016 in zijn Model Asset Allocation voor een overweging in staatsobligaties. Naast staatsobligaties gaat Invesco in het derde kwartaal ook overwogen in vastgoed.

Aan de andere kant verlaagt de vermogensbeheerder zijn posities in aandelen (naar onderwogen), investment-grade credit (nog steeds overwogen), high-yield credit (naar nul) en cash (nog steeds overwogen). Qua regio’s heeft Invesco een voorkeur voor activa uit het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten (EM).

Econoom Paul Jackson: “De belangrijkste centrale banken zijn begonnen met een agressieve verkrapping, met uitzonderingen in China en Japan. De sterke stijgingen van de beleidsrentes en de overgang naar kwantitatieve verstrakking (QT) hebben de obligatierentes fors opgedreven. Een recessie is niet ons meest waarschijnlijke scenario, maar de kans daarop is wel vergroot, vooral omdat de economische groei al vertraagde. De gestegen rente en het toegenomen recessierisico maken het voor ons moeilijk om weerstand te bieden aan staatsobligaties, een beleggingscategorie die wij tot nu toe meden.”

Invesco baseerde zijn verwachtingen voor de komende twaalf maanden op negen aannames:

1. De mondiale groei daalt tot 2% en sommige economieën komen in een recessie terecht
2. De mondiale inflatie daalt, maar blijft boven de streefcijfers van veel centrale banken
3. De Fed verhoogt de rente meer dan andere centrale banken (de PBOC versoepelt)
4. De rente op langlopende staatsobligaties bereikt een hoogtepunt en de rentecurves vervlakken
5. De obligatiespreads worden groter en het aantal wanbetalingen neemt toe
6. De Amerikaanse dollar verzwakt licht omdat de geopolitieke risicopremies dalen
7. De dividendgroei van aandelen neemt af en de rendementen op aandelen stijgen licht
8. De dividendgroei van vastgoedobligaties (REIT's) neemt af en de rendementen blijven gelijk of stijgen licht
9.Grondstoffen hebben het moeilijk nu de wereldeconomie vertraagt (behalve landbouwproducten)

“De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) blijft de komende maanden waarschijnlijk zeer agressief, maar door de vertragende economie en de dalende inflatie zal het tempo van de verkrapping tegen het einde van het jaar afnemen. Andere centrale banken zullen naar verwachting minder agressief zijn, vooral de ECB en de Bank of England (BOE), waarbij Europa meer kans maakt op een recessie dan de VS. We verwachten dat de langetermijnrente binnenkort piekt met daarbij een afvlakking (en misschien zelfs omkering) van de rentecurves.”

“Interessant en ongebruikelijk voor ons is dat de verwachtingen voor de activaklassen op 12 maanden zullen afnemen naarmate het risico toeneemt (afgemeten aan de historische volatiliteit). De uitzondering is vastgoed (REIT's), waar redelijke rendementen enige inkomsten bieden en waar wij een gematigde groei van huren en dividenden verwachten. Wij denken dat aandelen daarentegen een dramatischere vertraging van de dividenden zullen kennen en dat de rendementen lager zijn. Wij verwachten dat de rendementen op zowel vastgoed als aandelen vlak tot licht stijgend zullen zijn.”

“Gezien deze analyse is het dan ook geen verrassing dat we de voorkeur geven aan staatsobligaties en investment-grade obligaties (IG) ten koste van aandelen en grondstoffen, waaronder goud.”