Navbar logo new
Capital Group: Recessie in Amerika of niet?
Calendar16 Aug 2022
Thema: Macro
Fondshuis: Capital Group

Zijn de Verenigde Staten in een recessie beland of niet? Dat is de vraag die veel beleggers stellen nu het bruto binnenlands product (bbp) van de VS in de eerste helft van het jaar twee kwartalen op rij is gedaald – een veelgehoorde definitie van een recessie. Maar met een aanhoudend sterke banengroei, een historisch lage werkloosheid en een solide groei van de consumentenbestedingen, klinkt dit niet als een ‘normale’ recessie, aldus experts van vermogensbeheerder Capital Group. Dus wat is nu de conclusie?

"Het hangt ervan af aan wie je het vraagt", zegt econoom Jared Franz van Capital Group. "Nu de prijzen van voedsel, energie en onderdak allemaal sneller stijgen dan de lonen, zegt de gemiddelde Amerikaanse consument waarschijnlijk ‘ja’. Als je het mij vraagt, staan we ofwel aan de rand van een recessie of zijn we er al in aan het kantelen."

Om een en ander in perspectief te plaatsen: de afgelopen 70 jaar duurde de gemiddelde recessie in de VS ongeveer 10 maanden en daalde het bbp 2,5%. Volgens Franz kan de volgende recessie, als de huidige trends aanhouden, erger zijn dan gemiddeld, maar de situatie zal niet zo ernstig worden als tijdens de Grote Recessie van december 2007 tot juni 2009.

Lichtpuntje: de sterke Amerikaanse banenmarkt

De officiële scheidsrechter voor recessies in de VS, het National Bureau of Economic Research (NBER), houdt rekening met veel factoren naast het bbp, waaronder werkgelegenheid, gezinsinkomen en industriële productie. Aangezien het NBER zijn bevindingen gewoonlijk pas zes tot negen maanden na het begin van een recessie bekendmaakt, is het mogelijk dat pas volgend jaar een officiële aankondiging volgt.

"De meeste consumenten maakt het niet zoveel uit wat het NBER denkt", aldus Franz. "Zij zien een inflatie van meer dan 9%, fors hogere energieprijzen en dalende huizenverkopen. Daar voelen ze de gevolgen van. De arbeidsmarkt is een van de enige factoren die op dit moment niet op een recessie duidt."

In juni kwamen er in de VS 372.000 banen bij, meer dan de meeste economen hadden verwacht. Het werkloosheidscijfer bleef stabiel op 3,6%, dicht bij een laagterecord. Frans legt uit: “Dit cijfer weerspiegelt een economie die nog niet volledig is hersteld van de pandemie.” Hij verwacht dat in de komende maanden een groter aantal werkzoekenden terugkeert op de markt, terwijl het ernaar uitziet dat bedrijven minder mensen in dienst nemen. Daardoor stijgt het werkloosheidscijfer weer.

De consumentenbestedingen zijn in juni met 1,1% gestegen. Dat is op het eerste gezicht een sterk cijfer, aldus Franz, maar na correctie voor inflatie is het vlak. Het cijfer weerspiegelt ook hogere bestedingen aan eerste levensbehoeften zoals gezondheidszorg en huisvesting, terwijl het een daling maskeert in categorieën als kleding en recreatie. Die verschuiving in de bestedingen werd onlangs benadrukt toen detailhandelaars Walmart en Best Buy winstwaarschuwingen afgaven, waarin ze opmerkten dat hogere prijzen voor voedsel en energie de verkoop van luxe artikelen schaadden.

"We hebben de totale consumentenbestedingen of de werkgelegenheid nog niet zien dalen", zegt Franz, "maar ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is."

Huisvesting VS komt onder druk te staan

Een ander verontrustend teken is de snelle daling van de verkoop van nieuwe woningen. Nu de Amerikaanse Federal Reserve de rente agressief verhoogt om de inflatie te bestrijden, zijn de hypotheekrentes de afgelopen maanden de hoogte in geschoten, wat tot een scherpe reactie op de huizenmarkt heeft geleid.

De aankoop van nieuwe eengezinswoningen is vorige maand met 8,1% gedaald, de grootste daling in meer dan twee jaar. De verkoop van bestaande woningen daalde met 5,4%, de vijfde maand op rij met dalingen. Bovendien baart de dramatische stijging van de huizenprijzen tijdens de pandemie zorgen over een mogelijke pijnlijke correctie.

"Als het gaat om de impact op de economie, steekt de huizenmarkt ver boven zijn gewicht uit", legt Franz uit. "Een grotere correctie in deze sector kan de diepte en de duur van de volgende recessie vergroten."

Waarom de inflatie in de VS zou moeten afnemen

Als we een recessieperiode tegemoet gaan, kan het positieve nieuws zijn dat de extreme inflatiedruk van het afgelopen jaar is afgenomen. Sommigen beweren zelfs dat de inflatie zo ver uit de hand is gelopen dat er een flinke recessie voor nodig is om de inflatie terug te brengen tot het streefcijfer van 2% van de Fed. In juni bereikte de inflatie in de VS het hoogste punt in 40 jaar met 9,1%.

"De hamvraag is: zitten we in een nieuw inflatoir regime of niet? Ik denk het niet", zegt Pramod Atluri, portefeuillebeheerder voor vastrentende waarden. "De consumentenprijzen zullen de komende maanden waarschijnlijk dalen naarmate de recessie inzet en de vraag afneemt." Voor de obligatiemarkten, die dit jaar tot nu toe de grootste daling in vier decennia doormaakten, betekent dit dat veel van de pijn voorbij kan zijn nu de Fed zich afvraagt of ze de rente kan blijven verhogen in het licht van een economische neergang. De obligatiemarkt rekent er zelfs al op dat de Fed de rente in 2023 diverse keren verlaagt.

"Er zijn veel tekenen dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt", voegt Atluri toe, verwijzend naar de dalende benzineprijzen sinds half juni en de tarwe-, maïs- en andere grondstoffenprijzen sinds half mei. "Dat kan de Fed de dekking geven die ze nodig heeft om de economische groei te ondersteunen en toch de inflatie serieus te nemen."

In de tussentijd verwacht Atluri meer volatiliteit als de markt zich aanpast aan het strakkere monetaire beleid. In zijn portefeuilles betekent dat een verschuiving naar beleggingen van hogere kwaliteit, met inbegrip van Amerikaanse Treasuries en door hypotheek gedekte effecten, terwijl ook wordt gezocht naar opportunistische beleggingen in bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten waar beleggers worden gecompenseerd voor het stijgende recessierisico.

Weet te beleggen in alle weersomstandigheden

Ook op de aandelenmarkten is het identificeren van bedrijven van hoge kwaliteit met een gestage kasstroom en betrouwbare winstmarges de sleutel tot het overleven van recessies, zegt Diana Wagner, aandelenportefeuillebeheerder. Bedrijven met solide en groeiende dividenden zijn bijzonder aantrekkelijk.

"In dit klimaat wil je beleggen in bedrijven waarvan de fundamentals relatief beter stand zullen houden. Prijszettingsvermogen en een gestage vraag zijn daar belangrijke componenten van", zei ze onlangs tijdens een webinar van de vermogensbeheerder.

"Capital Group geeft de voorkeur aan een relatief geconcentreerde, all-weather portefeuille die kan gedijen in verschillende marktomgevingen. Topholdings voor Capital Group zijn gezondheidszorg, software en verzekeringsmaatschappijen. Niet-duurzame consumentengoederen staan ook op het lijstje, maar je moet heel selectief zijn in die sector omdat sommige waarderingen vrij hoog zijn geworden."

"Er zijn veel gemengde signalen, maar het is duidelijk dat de economie vertraagt en het risico op stagflatie reëel is", aldus Wagner, verwijzend naar een periode van stagnerende groei en hoge inflatie in de jaren zeventig. "Elke recessie is op zijn eigen manier ellendig, maar ik verwacht dat de volgende minder schadelijk zal zijn dan die van 2008. Het belangrijkste voor beleggers om te onthouden is dat recessies meestal van korte duur zijn."