Navbar logo new
Centrale banken verwachten multipolair valutasysteem, blijkt uit rondvraag UBS
Calendar22 Jun 2023
Thema: Valuta
Fondshuis: UBS

UBS organiseert momenteel het 'Annual Reserve Management Seminar', een belangrijk evenement voor centrale banken en staatsinvesteringsfondsen, die samen activa beheren ter waarde van meer dan 15.000 miljard Amerikaanse dollar.

De bank heeft de deelnemers aan haar seminar bevraagd over de economische, financiële en geopolitieke omgeving, en deed dat al voor het 29ste jaar op rij. De resultaten van de enquête, afgenomen tussen april en juni, zijn zojuist gepubliceerd en vindt u hier: UBS Annual Reserve Manager Survey 2023.

Hieronder vindt u alvast de belangrijkste punten en enkele quotes:

Macro

- De meerderheid van de deelnemers (64%) ziet een zachte landing, met een terugkeer naar gematigde groei en gematigde inflatie van 2-3%, als het meest waarschijnlijke economische regime in de komende vijf jaar.
- 61% verwacht dat de inflatie (CPI) in de VS over een jaar zal uitkomen op 3-4%.
- Geen van de deelnemers verwacht dat de CPI boven de 5% of onder nul zal uitkomen.

Max Castelli, Hoofd Strategie en Advies, Sovereign Institutions, UBS Asset Management: "Bijna driekwart [72%] van de deelnemers gelooft dat het tijdperk van de 'Great Moderation' voorbij is en denkt dat we in de toekomst meer volatiele conjunctuurcycli zullen ervaren."

Geopolitiek

- De grootste zorg, genoemd door 75% van de respondenten, was een verdere escalatie van geopolitieke conflicten, gevolgd door angst voor inflatie en/of een ongecontroleerde stijging van de langetermijnrente.
- 89% denkt dat we evolueren naar een multipolaire wereld, met door de VS, Europa en China geleide blokken.
- Als de confrontatie tussen de VS en China escaleert, verwacht de grote meerderheid van de deelnemers (89%) meer fragmentatie en polarisatie, maar slechts 22% denkt dat sancties op de Chinese FX-reserves een risico vormen.

Max Castelli: "Geopolitieke zorgen veranderen de houding van beleggers niet wezenlijk: meer dan 70% van de respondenten moet nog actie ondernemen om een mogelijke escalatie van de confrontatie tussen de VS en China het hoofd te bieden."

Beleggingen

- De grootste zorgen bij het beheer van FX-reserves zijn de volatiliteit van de activaprijzen (74% van de respondenten), de stijgende rente in de VS (63%) en de afnemende liquiditeit op de markten (51%).
- De diversificatie van FX-reserves weg van staatsobligaties gaat door, maar in een langzamer tempo dan in voorgaande jaren.
- De respondenten verwachten meer te gaan beleggen in conservatievere, vastrentende instrumenten, waaronder staatsobligaties, supranationale obligaties en met name groene obligaties. Tegelijk neemt de aantrekkelijkheid van spreadproducten merkbaar af.
- De diversificatie richting beursgenoteerde aandelen gaat door, maar in een langzamer tempo dan in voorgaande jaren.

Max Castelli: "Diversificatie werkte in 2022 niet erg goed voor de centrale banken. De correlatie tussen aandelen en obligaties werd positief: de meeste centrale banken hadden te maken met negatieve rendementen omdat de rentes stegen en de obligatiekoersen daalden. Dit wordt weerspiegeld in de daling van de reserves in 2022 met ongeveer 1000 miljard Amerikaanse dollar."

"Dat de centrale banken hun reserves nog altijd diversifiëren weg van staatsobligaties, zij het trager dan voorheen, toont hoe centrale banken hun reserves nu beheren; minder procyclisch en meer vergelijkbaar met hoe andere institutionele beleggers hun activa beheren."

Valuta's

- De Amerikaanse dollar en de Chinese renminbi waren de valuta's die het vaakst werden genoemd als valuta's die het afgelopen jaar netto zijn toegevoegd.
- De centrale banken zijn van plan om hun posities verder uit te breiden in yen en renminbi, en in grondstoffenvaluta's.
- Toch denkt 47% dat de confrontatie tussen de VS en China de internationalisering van de RMB heeft vertraagd.
- Het sentiment ten aanzien van de euro is aanzienlijk verbeterd: voor het eerst in jaren zijn de respondenten van de enquête netto positief over extra allocaties in euro.

Max Castelli: "Een belangrijke vraag is of de Amerikaanse dollar minder dominant zal worden voor het reservebeheer, na de invoering van sancties op de reserves van de Russische centrale banken. Zullen de centrale banken de Amerikaanse dollar nu sneller de rug toekeren, uit angst voor sancties als het tot een escalatie van de geopolitieke spanningen zou komen?"

"Het geleidelijke terreinverlies van de Amerikaanse dollar als belangrijkste opslagplaats van rijkdom voor het reservebeheer bij de centrale banken, gebeurt tegelijk met de decennialange verschuiving naar een multipolaire valutawereld. Dit is geen beweging weg van de dollar, maar eerder een langzame diversificatie naar andere valuta's."