Navbar logo new
ABN AMRO MeesPierson minder terughoudend in haar beleggingsstrategie
Calendar28 Oct 2020
Thema: Beleggen
Fondshuis: ABN AMRO

ABN AMRO MeesPierson is minder terughoudend in haar beleggingsstrategie geworden. De private bank staat met name positiever tegenover aandelen (van onderwogen naar neutraal), terwijl de visie op obligaties per saldo neutraal blijft. Deze nieuwe visie wordt ingegeven doordat financiële markten voorzichtig vooruit gaan kijken naar economisch herstel in 2021 ondanks de kortetermijnrisico’s.

Dit heeft ook zijn uitwerking op de sectorpositionering, waar ABN AMRO MeesPierson de sector industrie heeft verhoogd van neutraal naar overwogen. Dit gaat ten kost van de energiesector (van neutraal tot onderwogen). De private bank verwacht dat de industrie zal profiteren van economisch herstel. Ook zal de sector profiteren van een door de bank verwachte verkiezingsoverwinning van presidentskandidaat Joe Biden in de VS. Zijn groene infrastructuurplannen werken in het voordeel van industriële waarden en pakken negatief uit voor de energiesector. In deze laatste sector is ook nog altijd sprake van overcapaciteit. Naast deze twee sectoren houdt ABN AMRO MeesPierson een voorkeur voor gezondheidszorg (overwogen) en blijft de bank terughoudend ten aanzien van financiële instellingen (onderwogen).

Neutraal op obligaties met een draai uit Frankrijk naar VS

Binnen de obligatieportefeuille blijft ABN AMRO MeesPierson zeer terughoudend op staatsobligaties. Wel maakt de private bank een draai binnen dit obligatiesegment. Franse staatsobligaties worden ingewisseld voor langlopende Amerikaanse staatsobligaties waarbij het valutarisico wordt afgedekt. De draai wordt ingegeven doordat Europese staatsobligaties met negatieve rentes tijdens de coronacrisis hun bufferfunctie niet afdoende hebben vervuld. Tegelijkertijd hebben lange rentes in de VS nog ruimte om verder te dalen; beleggers zouden langs die weg koerswinst kunnen realiseren.

Daarnaast blijft de private bank terughoudend op high-yield bedrijfsobligaties. Binnen high yield heeft ABN AMRO MeesPierson nu een nóg sterkere voorkeur voor de meer kredietwaardige bedrijven. Over de gehele obligatieportefeuille blijft de bank neutraal met een voorkeur voor kredietwaardige eurobedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende landen.

Reden voor iets meer optimisme op middellange termijn

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat vanaf het tweede kwartaal van 2021 de wereldeconomie structureel en duurzaam zal herstellen. Hoewel er op korte termijn risico’s zijn, zijn er ook signalen dat de markt voorzichtig kan uitkijken naar economisch herstel. In de afgelopen maanden presteerden economieën, mede dankzij een robuust pakket aan fiscale en monetaire steunmaatregelen, beter dan verwacht.

Dit resulteerde in een fors herstel van aandelenmarkten en risicovolle obligaties. “Ondanks de kortetermijnrisico’s, zoals de tweede coronagolf, de Amerikaanse verkiezingen en de onzekerheid rondom een nieuw Amerikaans stimuleringspakket, lopen financiële markten vooruit op de reële economie,” zo stelt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Daarom beginnen we ons voorzichtig te positioneren voor economisch herstel vanaf het tweede kwartaal van 2021 en de komst van vaccins in de loop van volgend jaar. Voordat we kunnen spreken van een solide economisch herstel zullen de tweede-ronde-effecten van de pandemie echter nog zichtbaar worden.

Onze verwachting is dan ook dat Europa en de VS eerst economisch weer wat afzwakken om tegen het einde van de winter weer op te veren. In dit scenario is al meegenomen dat door corona de teugels af en toe moeten worden aangehaald. Hoewel er dus nog onzekere tijden voor ons liggen, biedt een aantal positieve ontwikkelingen wel degelijk houvast en uitzicht op betere economisch tijden in 2021.”