Impactbeleggen is cruciaal voor de toekomst

Calendar20 Jul 2021
Thema: ESG

Naar aanleiding van de publicatie van de impactdoctrine van La Financière de l'Echiquier (LFDE) vertelt Adrien Bommelaer, beheerder van impactfondsen, over de overtuigingen en strategieën van LFDE op impactgebied.

Wat is het verschil tussen duurzaam beleggen en impactbeleggen?

SRI was een paar jaar geleden nog baanbrekend, maar is inmiddels gemeengoed geworden. Impactbeleggen is de nieuwe grens op het gebied van duurzaam beleggen. Het gaat niet meer uitsluitend om inzicht in het ESG-beleid van ondernemingen, maar ook om het bepalen van hun impact op de planeet en de samenleving, waarbij het verband tussen de producten en diensten die ze aanbieden en bijvoorbeeld de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties in kaart wordt gebracht. Niet alle SRI-fondsen hebben dus impact.

De meeste fondsen houden gewoon bedrijven in portefeuille die hun ESG-kwesties goed beheren, zonder op zoek te gaan naar deze positieve impact op samenleving en milieu.

Eind 2020 heeft La Financière de l'Echiquier zijn tweede impactfonds gelanceerd, bedoeld ter financiering van de klimaat- en milieutransitie. Welke methode hanteert het fonds? Het is een klimaatimpactfonds dat in Europese aandelen belegt. Het maakt gebruik van een innovatieve eigen methode, de klimaatbewustzijnsscore, waarmee een klimaatscore voor bedrijven bepaald kan worden.

Deze methode onderscheidt bedrijven op basis van drie profielen: de bedrijven die oplossingen bieden via de producten en diensten die ze ontwikkelen en de CO2-uitstoot van hun klanten helpen verminderen, de 'pioniers', die ambitieuze klimaatverbintenissen aangaan en een positieve invloed uitoefenen op hun waardeketens, en de bedrijven die hun transitie starten door biodiversiteitscriteria en klimaatkwesties in hun strategieën te integreren.

Voor elk bedrijf analyseren we de governance, verbintenissen, just transition (het ondersteunen van werknemers en klanten bij klimaatkwesties) en klimaatcontroverses.

Hoe zit het met uw in 2017 gelanceerde voorloperfonds, waarvan de strategie aan de SDG's is gekoppeld?

Dit fonds wil verantwoordelijke Europese ondernemingen selecteren die bijdragen tot de energie- en milieutransitie. Daartoe hebben we een impactscore ontwikkeld die bestaat uit twee cijfers: een score voor Oplossingen, die het verband legt tussen de omzet van het bedrijf en een bedrijfsgerichte SDG, d.w.z. een van de 9 SDG's (van de 17) waarvoor het volgens ons mogelijk is een directe impact op de betrokken kwesties vast te stellen.

Als we bijvoorbeeld kijken naar SDG 1 'Geen armoede', dan zien we dat dit doel eerder de verantwoordelijkheid is van NGO's en verenigingen, maar ook en bovenal van het sociaal beleid van regeringen. De impact van bedrijven op dit gebied is moeilijker te meten. Wel kunnen bedrijven bijvoorbeeld directe impact genereren op SDG 3, 'Goede gezondheid en welzijn' door producten aan te bieden die helpen bij de strijd tegen overgewicht. De score voor Initiatieven houdt rekening met alle SDG's.

We kijken naar de producten en diensten, maar ook naar het sociale- en milieubeleid van het bedrijf. Voor SDG 5, Gendergelijkheid, zijn we geïnteresseerd in de manier waarop het HR-beleid een positieve bijdrage aan deze kwestie kan leveren. Wat SDG 1 betreft, kan geen enkel product of dienst rechtstreeks bijdragen tot armoedebestrijding, maar filantropie door bedrijven kan dat wel.

We kijken ook naar het momentum van de ondernemingen. Hoewel sommige van hen volgens onze methode waarschijnlijk een relatief lage score zullen krijgen, houden we rekening met het verbetertraject van hun product- en dienstenaanbod en/of ESG-beleid. Ørsted is hiervan een goed voorbeeld: de afgelopen jaren heeft dit Deense bedrijf zijn bedrijfsmodel geleidelijk getransformeerd van fossiele-brandstofproductie naar offshore-windenergie. Dit heeft niet alleen geresulteerd in een betere groei en winstgevendheid, maar ook in prima prestaties op de beurs.

Kan impactbeleggen ook een prestatieaanjager zijn?

Positieve impact biedt toegang tot langetermijntrends die bijzondere financiële kansen bieden. Volgens een rapport van Better Business World uit 2017 vertegenwoordigen innovaties op het gebied van gezondheidszorg, welzijn of e-health, d.w.z. SDG 3, een kans van USD 2.845 miljard in 2030. De invoering van de circulaire economie, de strijd tegen voedselverspilling en de landbouw kunnen 2.365 miljard dollar aan kansen opleveren.

Allemaal bronnen van groei die we via de impactfondsen kunnen benutten. De afgelopen jaren hebben deze fondsen bewezen dat ze evenveel rendement kunnen genereren als de rest van de markt, of zelfs meer. Al sinds de introductie heeft de strategie het beter gedaan dan zijn benchmark. In 2020 was de outperformance van de strategie circa 20% ten opzichte van de markt1.

Wat zijn volgens u de vooruitzichten?

We zijn ervan overtuigd dat impactbeleggen een blijvertje is. Niet alleen omdat het bewezen heeft prestaties te kunnen leveren, maar ook omdat de crisis die we hebben doorgemaakt een van onze overtuigingen heeft versterkt: de rol van impactbeleggen in beursgenoteerde bedrijven is doorslaggevend voor de financiering van de € 2.500 miljard die nodig is om de SDG's in 2030 te behalen.

1.Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en kunnen evolueren in de loop van de tijd.