Navbar logo new
Vermijd horrorverhalen in uw vermogensplanning
Calendar26 Oct 2021
Fondshuis: Nagelmackers

De estate planners van Bank Nagelmackers werden tijdens hun carrière al meermaals geconfronteerd met familiale situaties die uitdraaien in een ware nachtmerrie. Men vergeet soms op tijd een successieplanning uit te werken, en dat kan bij een overlijden niet alleen voor menselijk, maar ook zwaar financieel leed zorgen! Voorkom daarom dat gebeurtenissen uit het verleden in de toekomst nog tot spanningen kunnen leiden. Hieronder leest u enkele horrorverhalen:

Schoonfamilie-gruwel

Een kinderloos echtpaar (Jan & Rita) heeft altijd hard gewerkt en zo een mooi vermogen opgebouwd. Hun leven was zorgeloos en comfortabel tot Jan plots overleed. Ze waren gehuwd onder het wettelijk stelsel en hadden geen testament opgemaakt. Naast de goederen in de huwgemeenschap had Jan een omvangrijk eigen vermogen met veel vastgoed. Rita erfde bij zijn overlijden de volle eigendom van de huwgemeenschap, maar slechts het vruchtgebruik van het eigen vermogen. De blote eigendom kwam namelijk toe aan de vier broers van Jan. Van de ene op de andere dag moest Rita dus dulden dat de familieleden van haar overleden echtgenoot mee beslissingen konden nemen. De broers werden geconfronteerd met uitermate hoge successietarieven (tot 55%) die binnen de zes maanden na het overlijden geïnd moesten worden. Ze drongen dan ook aan op de verkoop van het vastgoed. Naast het emotionele leed, moest Rita dus ook nog eens de strijd met haar schoonfamilie aangaan. Dit alles kon vermeden worden door op voorhand een regeling uit te werken via een huwelijkscontract of door een testament op te maken.

Kinderen-griezel

Marie woonde al meer dan 20 jaar feitelijk samen met Luc in een woning die volledig op haar naam stond. Marie had nog 2 kinderen uit een vorige relatie met wie ze al jaren geen contact meer had. Onverwachts overleed ze. Gezien ze feitelijk samenwoonden, erfde Luc helemaal niets en ging de woning volledig naar haar twee kinderen. Luc kon niet anders dan de woning te verlaten. Een regeling via een testament of keuze voor een wettelijke samenwoning, had Luc veel leed kunnen besparen.

Huwelijkshorror

Danny trouwde erg jong, zonder huwelijkscontract, “want ze hadden toch niets”. Na een paar jaar gingen hij en zijn echtgenote uiteen, maar tot een definitieve echtscheiding kwam het nooit. Veel contact hebben ze niet meer, ze gingen elk hun eigen weg en intussen is hij gelukkig samen met vriendin Sonja.

Sonja zal, indien Danny onverwachts iets overkomt, echter geen aanspraak maken op het vermogen van Danny. Zijn ex-partner daarentegen wel, gezien zij nog steeds officieel de echtgenote is. Danny kan hierop anticiperen door in een testament zijn echtgenote te onterven en zijn nieuwe partner te begunstigen. Daarnaast moet hij via de rechtbank ook een afzonderlijk verblijf vorderen.

Beter voorkomen dan genezen

Deze situaties schetsen hoe het fout kan lopen indien u op voorhand geen stappen onderneemt. De langstlevende partner moet alleen verder, maar kan daarbovenop geconfronteerd worden met huiveringwekkende situaties. Wanneer kinderen straks aan de deur roepen “geld of uw leven”, denk er dan aan om ook tijdig met uw planning te starten. Want “geld of uw leven” heeft vele betekenissen.