Navbar logo new
Beter vandaag schenken of morgen nalaten?
Calendar29 Oct 2021
Fondshuis: Nagelmackers

De afdeling Estate Planning van Nagelmackers publiceert vandaag de vierde van vijf podcasts over het testament. In dit deel wordt de vraag onderzocht of het beter is een deel van uw vermogen tijdens uw leven te schenken dan wel na uw overlijden na te laten.

"Als we met onze cliënten over erfenissen praten, brengen we natuurlijk het delicate onderwerp testamenten ter sprake. Dat roept meteen veel vragen op. Wij stellen ook fouten vast die de uitvoering van de laatste wensen in gevaar kunnen brengen. Ze opschrijven op een stuk papier is namelijk niet voldoende. Er zijn een paar regels die in acht genomen moeten worden. En een testament schrijven zonder het ooit te wijzigen, gaat ook niet. De doelstellingen van de erflater en de menselijke relaties veranderen mettertijd, net als de wetgeving. Ik raad mensen aan om hun testament elke tien jaar te herlezen en het zo nodig aan te passen", aldus Astrid Dutré, senior estate planner bij de afdeling Estate Planning van Nagelmackers.

Beter schenken of nalaten?

"Weet in de eerste plaats dat een testament op iedereen betrekking heeft, ongeacht zijn of haar vermogen, in tegenstelling tot een schenking. Die laatste vereist dat u over goederen beschikt die u tijdens uw leven kunt schenken. Ten tweede speelt de woonplaats een rol (de fiscale woonplaats van de laatste 5 jaar vóór de schenking of het legaat) omdat successie- en schenkingsrechten regionale bevoegdheden zijn. Er is een duidelijk fiscaal verschil tussen deze twee successie-instrumenten: erfenissen worden zwaarder belast dan schenkingen (van 3% tot 80%, afhankelijk van de relatie, het Gewest en het bedrag, met vrijstellingen; tegenover 3% tot 7% voor roerende goederen en 3% tot 40% voor onroerende goederen, afhankelijk van het Gewest). Anderzijds kunt u met een legaat tot het einde over uw vermogen beschikken - wie kan immers voorspellen wat uw toekomstige financiële behoeften zullen zijn? Het testament heeft ook als voordeel dat het geheim en eenzijdig is, in tegenstelling tot een schenking, waarbij de begiftigde akkoord moet gaan met de schenking die hij krijgt. Ten slotte is het testament herroepbaar. Het kan te allen tijde gewijzigd worden, in tegenstelling tot een schenking die definitief is (behalve een schenking tussen echtgenoten buiten een huwelijkscontract). U moet met die verschillen rekening houden voordat u de beslissing neemt om te schenken of na te laten", legt Astrid Dutré uit.

Waarom werd deze reeks podcasts gemaakt?

"Naast een flyer waarin de 10 meestgestelde vragen worden beantwoord, hebben we besloten 5 belangrijke punten toe te lichten in de vorm van podcasts. Dat digitale audioformaat maakt het mogelijk juridische begrippen uit te leggen in eenvoudige woorden die iedereen begrijpt. Bovendien is het een comfortabele manier van communiceren die u kunt beluisteren wanneer u maar wilt. In drie weken tijd zijn onze eerste drie afleveringen al meer dan 25.000 keer beluisterd, wat duidelijk aantoont dat er behoefte is aan informatie over dit onderwerp," besluit zij.

De podcasts zijn beschikbaar op https://www.youtube.com/c/NagelmackersBank/videos