UBS AM: Wereldwijde recessie door covid-19 is voorbij

Calendar12 Jun 2020
Thema: Macro
Fondshuis: UBS

De door de pandemie veroorzaakte wereldwijde recessie is voorbij, zegt Evan Brown, Head Multi-Asset Strategy bij UBS Asset Management. In zijn vooruitzichten voor het komende kwartaal geeft hij een overzicht van de beleggingsrisico’s aan de hand van zes macro-economische thema’s. “Hoewel we de vorm van het uiteindelijke herstel nog niet kennen, is de vroege cyclus rijk aan mogelijkheden. Toch zal het huidige tempo van het herstel onvermijdelijk worden getemperd.”

Enkele hoofdpunten uit het rapport:

  • De Amerikaanse arbeidsmarktgegevens bevestigen dat de recessie die werd veroorzaakt door de coronapandemie het dieptepunt is gepasseerd. Een verwachting die al is ingeprijsd in risicovolle beleggingen. Het herstel lijkt op het eerste gezicht V-vormig te zijn, maar het is niet waarschijnlijk dat het huidige hersteltempo wordt aangehouden.
  • Veel hangt af van hoe overheden en centrale banken de komende tijd zullen omspringen met hun steunmaatregelen; een immense hoeveelheid economische schade moet immers nog worden hersteld. Beleidsfouten kunnen in dit stadium desastreuse gevolgen hebben.
  • De wetenschap heeft met een ontwikkeling van een vaccin de sleutel tot een zo breed mogelijke terugkeer van pre-pandemische uitgavepatronen in handen.
  • UBS Asset Management is neutraal gepositioneerd in risicovolle beleggingen, met een voorkeur voor transacties in relatieve waarde boven directionele posities. Zes macro-economische thema’s vormen de leidraad voor deze assetallocatie.
  • Deze vroege cyclus is rijk aan mogelijkheden en vereist een flexibele en wendbare tactische assetallocatie. We richten ons op goedkope procyclische waardeposities waar we het meeste kans zien voor groei in een onzeker macro-economisch klimaat. We bouwen defensieve posities in ter voorkoming van negatieve staartrisico’s.
  • De weg terug zal hobbelig verlopen. Een mogelijke katalysator voor een terugkeer van de volatiliteit zijn een nieuwe golf van covid-19 uitbraken waardoor de economische activiteit weer afneemt, een escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en China en politieke risico’s in aanloop naar de verkiezingen in de VS.
  • We zijn daarom voorzichtig met Amerikaanse aandelen. Naast de stijging van een acuut politiek risico in de VS, zijn Amerikaanse aandelen duur en kunnen bepaalde sectoren in een vroeg-cyclische omgeving snel minder aantrekkelijk worden. Onze voorkeur gaat uit naar aandelen ex-US.


    Assetallocatie ubs 2020