ASI: Amerikaanse bedrijfsresultaten blijven weg omhoog volgen

Calendar21 Apr 2021

Hieronder vindt u het commentaar van Karolina Noculak, beleggingsstrateeg bij Aberdeen Standard Investments, op het cijferseizoen in de VS.

"Met de start van het cijferseizoen zijn de ogen gericht op Amerika: hoe staan de bedrijven in dat land ervoor? De consensusvoorspelling is dat de winst per aandeel in het eerste kwartaal met 25% stijgt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Analisten gaan ervan uit dat de rendementen 9% hoger liggen dan in de eerste drie maanden van 2020."

"Deze prognoses zijn zeer bemoedigend, maar de verwachtingen voor sommige afzonderlijke sectoren zijn nog beter. Analisten hebben vooral hoge verwachtingen van de cyclische delen van de markt - sectoren zoals consumptiegoederen, financiële diensten en grondstoffen. Sommige cijfers zijn verrassend, maar dit heeft ook deels te maken met de ineenstorting van de economische activiteit van vorig jaar."

Welke bedrijven wijzen de weg?

"Grote banken behoren tot de bedrijven die vroeg rapporteren. Analisten verwachten dat een sterke handelsactiviteit samengaat met vrijgekomen reserves voor leningen, waardoor de winst stijgt. Veel kredietverstrekkers hebben aanzienlijke voorzieningen getroffen om verliezen op leningen die verstrekt zijn voor de coronacrisis, op te vangen. Hun inschatting bleek echter te pessimistisch, aangezien veel Amerikaanse bedrijven die leningen hadden aangevraagd, overheidssteun kregen, waardoor ze niet in gebreke bleven."

"In het vierde kwartaal gaf een aantal grote banken haar reserves weer vrij. JP Morgan, Wells Fargo en Bank of America hebben dit tussen januari en maart voortgezet. Ook verbeterden de handelscijfers van investeringsbanken. Goldman Sachs zag de activiteit toenemen in zowel de vastrentende- als aandelendivisies."

"Ondertussen wachten beleggers met smart op eind april als de winstcijfers van de big-techbedrijven, die een belangrijk deel van de marktwaarde van de S&P 500 uitmaken, worden gepubliceerd."

De lat ligt hoog

"Hoe zullen beleggers en aandelenkoersen reageren wanneer de bedrijfswinsten inderdaad aan de hooggespannen verwachtingen voldoen? In elk van de afgelopen drie kwartalen was de winst per aandeel van de meeste beursfondsen hoger dan voorspeld. Met andere woorden: de lat voor verrassend goed nieuws ligt zeer hoog."

"Een recente enquête van BoA Merrill Lynch is tekenend. Daaruit blijkt dat 85% van de respondenten van institutionele beleggers verwacht dat de bedrijfswinsten de komende 12 maanden verbeteren. Dit is een veel hoger cijfer dan normaliter uit deze enquête komt."

"Aanpassingen in bestaande winstverwachtingen, of de wijzigingen die analisten aan de verkoopzijde aanbrengen in de prognoses die zij reeds hebben gedaan zijn ook ‘hot’. Sinds enkele maanden worden winstverwachtingen vaker naar boven bijgesteld dan naar beneden. Als gevolg daarvan zijn beleggers wel gewend geraakt aan dergelijke positieve ‘verrassingen’. Het is dan ook mogelijk dat er geen gelieerde sprong in de aandelenkoersen te zien is wanneer deze cijfers worden bekendgemaakt."

Verleden en toekomst

"Hoewel de vooruitzichten op herstel groot zijn, liggen er nog steeds uitdagingen in het verschiet. Een aantal van de grootste bedrijven in de technologie-, media- en telecomsector heeft fors geprofiteerd van de lockdown. Omdat klanten hun tijd en geld verschoven naar een online-omgeving, bloeiden hun winsten op. De vraag is of deze trend in de VS aanhoudt zodra de economieën weer volledig op stoom zijn."

"Verder spelen veranderingen in de wetgeving een rol. De extra investeringen in infrastructuur die Biden heeft aangekondigd, zal kampioenen in het bedrijfsleven opleveren. Het "Made in America"-document, dat onlangs door het Amerikaanse ministerie van Financiën is gepubliceerd, wijst op een eerlijkere belastingheffing. Biden wil zowel zijn genereuze stimuleringspakket financieren als het evenwicht herstellen. Hij wil dat doen door belastingontwijking door grote multinationals aan te pakken. Als zijn plannen goedgekeurd worden door het Congres, kan dat grote gevolgen hebben voor bedrijven die geacht worden uitzonderlijk hoge winsten te boeken."