Navbar logo new
Insight Investment: Obligaties vastgoed en financials gepositioneerd voor herstel
Calendar26 May 2021
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Insight Investment

Het steeds zichtbaarder economisch herstel en een korte-termijn opleving in inflatie maken Europese bedrijfsobligaties in sectoren als vastgoed en financials aantrekkelijk, stelt fixed income specialist Isabelle Meyer van Insight Investment.

De Europese inkoopmanagersindices hebben zich recent sterk ontwikkeld en wijzen weer op expansie. ‘Het beeld van sterke groei en uitgestelde vraag stuwen de inflatie, maar we geloven dat dit een overgangsfase is’, aldus de obligatiespecialist van het Britse onderdeel van BNY Mellon Investment Management.

Er is wel ‘een korte sell-off’ geweest, maar credit spreads – de verschillen tussen rendementen op staats- en bedrijfsobligaties – hielden zicht goed en sindsdien tekent zich volgens Meyer ‘een bescheiden rally’ af. ‘Op basis hiervan is onze outlook voor bedrijfsobligaties redelijk positief’.

In haar marktcommentaar voor de Insights verantwoorde beleggingsstrategieën, zoals het Responsible Horizons Euro Corporate Bond fonds, stelt Meyer dat onzekerheid van het verloop van het Covid-19 virus voor individuele landen en sectoren aanhoudt en dat actieve selectie daarom belangrijk blijft.

Op sectorniveau ziet ze momenteel aantrekkelijke waarderingen in obligaties gekoppeld aan winkelvastgoed en van beursgenoteerde vastgoedbedrijven (REITs). Verder is het Responsible Horizons Euro Corporate Bond fonds overwogen in financiële dienstverleners en cyclische bedrijven, waarbij ze wijst op de presentaties van sterke kwartaalresultaten door banken.

‘Hoewel waarderingen van obligaties van hoge kredietwaardigheid duur lijken vanuit historisch perspectief, geloven wij dat activiteit in de bredere markt uiteindelijk verder zal aantrekken als de lockdowns worden opgeheven’, concludeert Meyer.