Navbar logo new
Zoom op fondsen: Value Europe Fonds
Calendar09 May 2022
Thema: GELDZAKEN
Fondshuis: DNCA Investments

Europe dnca

Valuefondsen komen uit een diep dal geklommen, maar door het monetaire beleid dat wordt bijgesteld, zullen ze mogelijk weer schitteren.

Beleggen in valueaandelen is de afgelopen tien jaar bijzonder lastig geweest voor beleggers, vooral in Europa. Hoewel de fondsen in onze steekproef nog steeds een rendement op jaarbasis laten zien van tussen de 4 en 8% over de afgelopen tien jaar, noteren de meeste sinds 2018 met verlies. Er zijn verschillende redenen voor deze prestaties.

Diepe crisis

Europa werd harder dan andere regio's getroffen door de gevolgen van de grote financiële crisis, en kreeg met de eurocrisis nog een tweede klap te verwerken die zou leiden tot een radicale koerswijziging van het Europese monetaire beleid. Dat werd gesymboliseerd door de aankondiging dat de ECB voortaan alles in het werk zou stellen om de eurozone te redden (Mario Draghi's beroemde "Whatever it takes", uitgesproken op 26 juli 2012).

Dit nieuwe monetaire beleid, dat wordt gekenmerkt door massale aankopen van financiële activa en een uitbreiding van de balans van de ECB, zou het mogelijk maken de perifere staten (Italië, Spanje, Griekenland) van de eurozone te redden. Het zal ook mede een klimaat creëren dat gunstig is voor groeiaandelen, waarbij de rentevoeten extreem laag zijn. Vooral bankaandelen, die een groot deel van het valuesegment uitmaken, werden door dit beleid gepenaliseerd. De context van lage inflatie en trage groei sinds 2012 is ook een verklaring geweest voor de prestaties van bedrijven met een snelle omzetgroei.

Trendwijziging

Toch zijn er redenen tot hoop. Het jaar 2021 stond immers in het teken van een duidelijke opleving, met winsten van gemiddeld meer dan 22% voor de fondsen in onze steekproef. Bovendien heeft de sector veel beter stand gehouden in de baisse die de aandelenmarkten sinds 2022 in zijn greep houdt, aangezien de terugkeer van de inflatie fundamenteel goed nieuws is voor dit type beleggingen.

De stijgende rentevoeten zijn positief voor de prestaties van financiële aandelen, en ook grondstoffenproducenten hebben hun winsten zien stijgen door de stijgende prijzen. Ondanks vergelijkbare historische prestaties is de sectorblootstelling van de verschillende fondsen erg uiteenlopend: de financiële sector vertegenwoordigt tussen 8% en 36% van het beheerde vermogen, met een gemiddelde weging van ongeveer 21%.

Tegendraads zijn

"Wat alle valuefondsen gemeen hebben, is een aankoopbeleid dat streeft naar aantrekkelijke waarderingen, waarbij bedrijven worden gekocht wanneer de rest van de markt twijfelt, en dat dus een tegendraads kantje heeft dat we bij alle beheerders terugvinden," zegt Isaac Chebar (beheerder van het fonds DNCA Invest Value Europe). Hij wijst erop dat er een grote verscheidenheid aan benaderingen bestaat. Er zijn fondsen die conjunctuurgevoeliger zijn (transport, grondstoffen, enz.) en fondsen die beter stand houden in verschillende cycli.

"Het fonds dat wij beheren behoort duidelijk tot deze tweede groep," zegt Isaac Chebar. "Wij geloven dat groei niet onverenigbaar is met onze beheerstijl. Wij richten ons op ondernemingen met een forse korting op de waardering (bv. als gevolg van herhaalde teleurstellingen of slechte strategische keuzes), waardoor wij kunnen beleggen in bedrijven die normaal niet in onze portefeuille zouden zitten. Een ander gemeenschappelijk kenmerk van valuefondsen is dat ze in bedrijven beleggen waarvan ze aannemen dat hun winst en groei zal terugkeren naar het langjarig gemiddelde.”

Turnover

Bijgevolg zal de turnover hoger zijn tijdens herstelfasen, wanneer aandelen in de portefeuille de neiging hebben terug te keren naar hun historische waarderingsniveaus en uit de portefeuille verdwijnen. De turnover zal lager zijn als de valuestijl eerder minder goed presteert dan de rest van de markt. "Gemiddeld bedraagt onze turnover ongeveer 25% van het beheerde vermogen”, benadrukt Isaac Chebar.

DNCA Invest Value Europe is blootgesteld aan vier grote luiken: cyclische bedrijven die profiteren van de Europese plannen in verband met de energietransitie (zoals bouwmaterialen of bedrijven die de onderzeese kabels produceren die windmolens met het continent verbinden), bedrijven die blootgesteld zijn aan de heropleving van economieën (hotels, vliegtuigbouwers), bedrijven die zichzelf opnieuw moeten uitvinden (bijvoorbeeld na een technologische disruptie) en winstgevende bedrijven die door de markt worden ondergewaardeerd wegens een gebrek aan groei (met name energie, banken of grondstoffen).

Lange cycli

Het duurt jaren voor stijlrotaties tussen groei en value ten einde zijn. Na de lange periode waarin groeiaandelen beter presteerden, zou het herstel van valueaandelen sinds 2021 kunnen wijzen op een verandering in de strategische richting van beleggingsbeslissingen in een omgeving waarin de inflatie hardnekkiger kan uitvallen dan in het afgelopen decennium.

"Het is altijd moeilijk te zeggen, want de waardestijl heeft de laatste tien jaar veel valse starts gekend. Maar ik denk dat we toch aan de vooravond staan van een betere tijd die weleens langer kan duren," concludeert Isaac Chebar (DNCA Finance). "De valuestijl blijft erg goedkoop. De oude economie bevindt zich nu in een renaissancefase, omdat de markt beseft dat digitalisering en de energietransitie van de samenleving aanzienlijke investeringen in grondstoffen vergen. De verstrakking van het monetaire beleid door de centrale banken is ook een factor die voor een ommekeer in de marktomstandigheden zorgt."